Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6220.4.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo-rozwojowego STESAR” w miejscowości Miszewko, przy ul. Gdyńskiej, na działce numer 108/4 i 108/6 obręb Miszewko. 2019-03-18 08:50:47
Wniosek o utrzymanie psa rasy agresywnej (Dog Argentyński), Pępowo ul. Imbirowa 18 2019-03-08 12:50:15
ŚR.6220.3.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjaźń II” w kat. „C1” na terenie działki numer 82/31 obręb Przyjaźń, gmina Żukowo, powiat Kartuski, województwo pomorskie. 2019-02-04 12:59:21
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku DROŚ-E.721.5.2019 2019-02-01 07:47:02
ZAWIADOMIENIE RDOS-GD-WOO.4202.1.2017.AT.39 2019-01-11 12:38:54
ŚR.6220.1.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego „Glincz VI” w kat. „C1” wymagane na potrzeby uzyskania koncesji górniczej, realizowanego na terenie działek o numerach: 133/34, 133/40, 133/51, 134/27 (część) obręb ewidencyjny Glincz, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2019-01-10 12:17:49
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU RDOŚ-GD-WOO.4202.1.2017.MBC.AT.36 BUDOWA WPROWADZENIA LINII 400 KV ŻARNOWIEC - GDAŃSK BŁONIA DO STACJI GDŃSK PRZYJAŹŃ 2018-12-10 15:36:31
ŚR.6140.61.2018 Decyzja zezwalająca na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-11-16 13:36:04
ŚR.6140.61.2018 Wniosek na wydanie decyzji zezwalajacej na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-10-24 14:37:40
ŚR.6220.34.2017.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego - stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, lakierni samochodowej, myjni samochodowej samoobsługowej na terenie działki numer 68/15 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2018-10-12 11:26:39