Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6572.39.2015.AB Opinia „Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu rozporowego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie działki numer 109/23 w miejscowości Chwaszczyno”, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie 2015-07-24 08:14:28
w sprawie planowanego udziału w konkursie pt.: „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2016 r.” 2015-07-27 07:55:29
ŚR.6572.40.2015.AB w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki numer 147/17 w miejscowości Przyjaźń”, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie 2015-07-29 11:37:44
ŚR.6523.5.2015.AB w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych poszukiwawczo-rozpoznawczych dla udokumentowania złoża kruszywa naturalnego „Żukowo” w kat. C1 na terenie części działki numer 96 w miejscowości Żukowo”, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2015-08-04 07:36:03
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w spr. zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, woj. pomorskie. 2015-08-06 12:31:01
ŚR.6572.45.2015.ABOpinia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400 kV relacji Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo, na terenie gminy Żukowo na działkach nr 3181/1, 3183, 3195 i 180/1 w miejscowości Skrzeszewo Żukowskie oraz na działkach nr 177/1, 172/1, 178/1 w miejscowości Przyjaźń, w województwie pomorskim. 2015-08-07 07:38:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w spr.budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żukowo-dot. miejscowości Żukowo i Borkowo 2015-08-13 07:39:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Gdańsku dot. budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo wraz z rozbiórką istniejącej linii 220 kV Gdańsk 1- Żydowo 2015-08-13 08:17:40
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji do kosztów usuwania materiałów zawierających azbest i utylizacji odpadów azbestowych. 2015-08-18 11:48:50
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30.03.2015 r. decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.17.2015.ASP.7 umażającej postępowanie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiębiorstwa polegającego na budowie ul. Meteorytowej w Gdańsku i ul. Dębowej w Barniewicach 2015-08-19 09:15:36