Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAWIADOMIENIE RDOS-GD-WOO.4202.1.2017.AT.39 2019-01-11 12:38:54
ŚR.6220.1.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego „Glincz VI” w kat. „C1” wymagane na potrzeby uzyskania koncesji górniczej, realizowanego na terenie działek o numerach: 133/34, 133/40, 133/51, 134/27 (część) obręb ewidencyjny Glincz, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2019-01-10 12:17:49
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU RDOŚ-GD-WOO.4202.1.2017.MBC.AT.36 BUDOWA WPROWADZENIA LINII 400 KV ŻARNOWIEC - GDAŃSK BŁONIA DO STACJI GDŃSK PRZYJAŹŃ 2018-12-10 15:36:31
ŚR.6140.61.2018 Decyzja zezwalająca na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-11-16 13:36:04
ŚR.6140.61.2018 Wniosek na wydanie decyzji zezwalajacej na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-10-24 14:37:40
ŚR.6220.34.2017.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego - stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, lakierni samochodowej, myjni samochodowej samoobsługowej na terenie działki numer 68/15 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2018-10-12 11:26:39
ŚR.6220.25.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy na terenie działek o numerach: 3006; 3007; 3008; 3009; 3010/6 obręb Leźno, gmina Żukowo. 2018-08-21 11:18:23
ZAWIADOMIENIE RDOŚ-GD-WOO-4207.8.2018.MBC/AJ.6. BUDOWA DROGI WARZNO-KARCZEMKI, CZĘŚĆ II 2018-06-29 13:35:33
Decyzja uchylająca pkt. 4 decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr ŚR.6131.257.2016.CR z dnia 31.05.2016 r. 2018-06-14 11:42:30
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z gatunku wierzba płacząca z pasa drogi krajowej nr 20, działka nr 148/2 obręb Tuchom. 2018-02-05 10:20:16