Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku topola z terenu działek nr 17/6, 17/7, 12/5, 12/2, 10/13 położonych w m. Małkowo 2019-03-20 09:59:39
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z gatunku sosna pospolita, brzoza brodawkowata, świerk zwyczajny, świerk srebrny i klon pospolity z terenu działki nr 705/18 położonej w m. Chwaszczyno 2019-03-19 14:01:59
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu działek nr 401/4, 143/5, 145/14, 144/4, 144/12 położonych w m. Niestępowo oraz z terenu działek nr 80/7, 80/8, 80/9 położonych w m. Niestępowo. 2019-03-19 13:50:20
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 401/4, 143/5, 145/14, 144/4, 144/12 Niestępowo oraz 80/9, 80/8, 80/7 Przyjaźń. 2019-03-19 09:36:48
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 705/18 w m. Chwaszczyno 2019-03-14 14:15:29
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew i krzewów z terenu działek nr 82/29, 82/30, 82/31 Przyjaźń 2019-03-06 14:32:31
OBWIESZCZENIE RDOS-GD-WOO.420.55.2018.NB.ES.22 OBIEKT RADIOLOKACYJNY KOLOKOWANYCH RADARÓW PSR/MSSR MODE S W GDAŃSKU 2019-03-04 09:34:32
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ŚR.6233.8.5.2018.MD 2019-02-28 07:33:23
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ŚR.6233.4.1.2019.MD 2019-02-28 07:29:42
Decyzja na usunięcie drzewa z gatunku brzoza brodawkowata rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1903G w m.Niestępwowo 2019-02-20 07:39:31