Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE nr UN-PZ.6722.12.2019.MW UN-PZ.6722.13.2019.MW UN-PZ.6722.14.2019.MW z dnia 21.03.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. dla części wsi Małkowo w rejonie ulic Pałacowej i Zbożowej; 2. w obrębie ulic: Kopernika, Prusa i Heweliusza w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo M; 3. części wsi Borkowo i Żukowo, obszaru sąsiadującego z Jez. Głębokim i Karlikowskim, rejonu ulic Kartuskiej i Nowowiejskiej, gmina Żukowo (zmiana planu). 2019-03-21 12:48:59
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.26.2016.RW z dnia 14.03.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Żukowo w rejonie ulic: Gdańskiej, Polnej i Gdyńskiej ograniczonego od wschodu granicą miasta 2019-03-14 08:17:11
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.119.2017.MMC z dnia 14.03.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, obszaru ograniczonego ulicami Polną, Telewizyjną i Rewerenda 2019-03-14 08:07:28
OGŁOSZENIE o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Banino, w rejonie ulic: Dębowej i Kościelnej 2019-03-07 14:49:08
Informacja o doręczaniu decyzji podatkowych na rok 2019 w Gmine Żukowo 2019-02-13 13:50:06
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żukowo. 2019-01-24 13:23:32