Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.167.2018.CKK o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.167.2018.CKK z dnia 13.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn: “budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino” na terenie działki nr 75/1 położonej w obrębie Miszewo, gmina Żukowo oraz na terenie działek nr 97/1, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14 położonych w obrębie Miszewko, gmina Żukowo. 2019-02-15 13:47:57
Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZA.5161.924.2018.EP.3 z dnia 13.02.2019 r. 2019-02-13 15:20:45
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.15.2019.LM 2019-02-11 13:42:49
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.11.2019.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 111/1, 110 oraz części działek nr 103/13 i 105/4 obręb Przyjaźń, gmina Żukowo 2019-02-11 07:50:38
Obwieszczenie nr UN-PZ.6730.163.2018.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.163.2018.LM z dnia 06.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci gazowej dn 63 PE na terenie działek nr 195/9, 195/46, 195/47, 195/64, 195/65 położonych w obrębie Pępowo, gmina Żukowo. 2019-02-08 11:23:24
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.162.2018.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.162.2018.LM z dnia 06.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej Ø110PE na terenie działek nr 195/9, 195/43, 195/44, 195/45, 195/46, 195/47, 195/64, 195/65 położonych w obrębie Pępowo, gmina Żukowo. 2019-02-08 11:22:35
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.16.2019.CKK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr 78/4, 77, 100 i 101 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo. 2019-02-08 08:04:42
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.13.2019.LM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i budowie przyłącza wodociągowego na terenie działek nr 11, 15/5, 14 położonych w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2019-02-05 15:57:53
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.5.2019.LM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 225/1, 225/6, 225/7, 225/11, 225/12, 225/13, 225/14, 225/15, 225/22, 225/23, 225/24, 225/25, 225/26, 225/27, 225/35 położonych w obrębie Żukowo G, gmina Żukowo. 2019-02-05 15:56:21
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.1.2019.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.1.2019.LM z dnia 01.02.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 153/16, 153/21, cz. dz. 153/32, 153/23 położonych w obrębie Skrzeszewo, gmina Żukowo. 2019-02-04 11:15:17