Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE nr UN-P.6722.72.2018.MMC z dnia 31.01.2019 r. Burmistrza Gminy Żukowo o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2019-01-31 09:36:38
OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ 2018-12-19 11:51:13
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Żukowo w 2019 roku z zakresu: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”, „Turystyka i Krajoznawstwo”. 2018-12-10 08:13:27
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowie w ich miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku 2018-12-05 10:57:06
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku 2018-12-03 15:34:58
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.72.2018.MMC z dnia 05.11.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tuchom, obszaru położonego nad jeziorem Tuchomskim przy południowo-zachodniej granicy wsi, gmina Żukowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-11-05 09:54:49
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWO, POŁOŻONEJ W BANINIE, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 2018-10-11 14:04:06
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWO, POŁOŻONEJ W SKRZESZEWIE, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 2018-10-11 14:02:44
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚC GMINY ŻUKOWO, POŁOŻONEJ W ŻUKOWIE PRZY UL. GDYŃSKIEJ, której udział w prawie własności w wysokości 1/5 przeznacza się do zbycia w formie darowizny na rzecz Powiatu Kartuskiego 2018-10-11 14:01:50
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWO PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W FORMIE DAROWIZNY NA RZECZ POWIATU KARTUSKIEGO 2018-10-11 14:00:10