Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR LV/722/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. gr. 7, 30, 203 obręb Pępowo względem pomnika przyrody nr 1045 „Aleja Lipowa” dla planowanej inwestycji „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdańskiej, Lipowej, Staszica, Chłopskiej, Górnej oraz ulic do nich przyległych w miejscowości Pępowo, gm. Żukowo. 2018-08-24 09:51:57
UCHWAŁA NR LV/724/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Banino w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Banino 2018-08-24 09:46:18
UCHWAŁA NR LV/723/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żukowo 2018-08-24 09:45:49
UCHWAŁA NR LV/721/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału gminy Żukowo na stałe obwody głosowania 2018-08-24 09:45:06
UCHWAŁA NR LV/720/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia miejsca i terminu posiedzenia Rady Osiedla Wybickiego w mieście Żukowo 2018-08-24 09:44:40
UCHWAŁA NR LV/719/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żukowo 2018-08-24 09:44:14
UCHWAŁA NR LV/718/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2018-08-24 09:43:49
UCHWAŁA NR LV/717/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2018-08-24 09:43:21
UCHWAŁA NR LV/716/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie 2018-08-24 09:42:54
UCHWAŁA NR LV/715/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowiec 2018-08-24 09:42:24