Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. 2019-01-30 11:55:08
UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Żukowie obręb ewidencyjny Żukowo M, na rzecz użytkownika wieczystego. 2019-01-04 11:10:19
UCHWAŁA NR III/37/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo. 2019-01-04 11:09:22
UCHWAŁA NR III/36/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Baninie, na okres 3 lat. 2019-01-04 10:08:10
UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem są te same nieruchomości położone w Baninie, na okres 3 lat. 2019-01-04 10:05:45
UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w Chwaszczynie, na okres 3 lat. 2019-01-04 10:04:54
UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków świadczeń z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 2019-01-04 10:03:13
UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu"na lata 2019-2023. 2019-01-04 10:02:15
UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Elżbietowo w Żukowie. 2019-01-04 10:01:25
UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żukowo w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 2019-01-04 10:00:36