Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdańsk przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdańsk 2018-11-28 14:28:31
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Żukowo 2018-11-28 14:28:02
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:27:26
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:27:01
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:26:31
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:26:05
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:25:34
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:25:01
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:24:23
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnej Rady Miejskiej w Żukowie na kadencję 2018-2023. 2018-11-28 14:23:47