Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6220.43.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą o obsadzie 156,4 DJP na działce numer 18/7 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2019-03-13 08:56:24
ŚR.6220.29.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych – wielorodzinnych wraz z infrastrukturą w parterze w jednym z nich oraz garażami podziemnymi oraz infrastrukturą drogową oraz parkingami samochodowymi”. 2019-02-21 11:14:01
ŚR.6220.38.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa hali produkcyjnej z częścią socjalno – biurową – zakład produkcyjny TERMA Sp. z o.o. w miejscowości Czaple, gmina Żukowo, realizowanego na terenie działek o numerach: 154/3, 154/5, 154/6, 154/7 w miejscowości Czaple oraz 306/1, 308/5 w miejscowości Rębiechowo, gmina Żukowo. 2019-01-31 07:54:50
Decyzja zezwalająca na usuniecie 192 drzew z gatunku sosna pospolita, 26 drzew z gatunku brzoza brodawkowata, wierzba krucha szt 2, topola osika szt. 1 dab bezszypułkowy szt. 1 z terenu działki nr 116/19 w Chwaszczynie. 2019-01-07 14:29:26
ZAWIADOMIENIE RDOŚ-GD-WOO.420.76.2018.JP.33 PRACE NA ALTERNATYWNYM CIĄGU TRANSPORTOWYM BYDGOSZCZ-TRÓJMIASTO, ETAP I 2019-01-07 13:18:40
BUDOWA SIECI KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ TŁOCZNEJ PRZEBIEGAJĄCEJ PREZ DZIAŁKI 23, 209, 24, 208/19, 208/17, 208/17, 208/15, 208/13, 339, 341, 15, 7/33, 7/19, 7/37, 7/7, 13 W BANINIE, REJON UL. TUCHOMSKIEJ, UL. BOROWIECKIEJ I UL. MAZOWIECKIEJ, RDOŚ-DG-WOO.420.105.2018.ES.11 I RDOŚ-GD-WOO.420.105.2018.ES.13 2019-01-07 13:04:41
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie 14 drzew z gatunku lipa drobnolistna rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1900G Aleja Lipowa 2019-01-04 08:25:09
ŚR.6220.42.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z częścią socjalną i dwoma budynkami magazynowymi oraz infrastrukturą na terenie działek o numerach: 217/1; 217/2; 217/3; 217/4; 217/5; 217/6; 217/7; 217/8; 217/9; 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2018-12-27 11:43:58
KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW W ZWIAZKU Z ROZPOCZĘCIEM SEZONU OGRZEWCZEGO 2018/2019 2018-12-20 08:52:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku wierzba rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1930G w miejscowości Niestępowo. 2018-12-19 10:00:54