Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.145.2018.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.145.2018.AG z dnia 08.01.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie fragmentu sieci wodociągowej na terenie działek nr 193/13, 193/32, 193/33 obręb Leźno, gmina Żukowo 2019-01-08 16:42:13
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.164.2018.CKK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz ze słupową stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV, linią kablową nN-0,4kV i złączem kablowym nN-0,4kV na terenie działek nr 311, 269, 212, 200/2, 198/3, 175, 169/1, 169, 172/1, 170/2, 173/1, 300, 123, 239/1, 239/4 położonych w obrębie Niestępowo, gmina Żukowo. 2019-01-04 14:22:47
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.62.2018.AGo zmianie w dniu 19.12.2018 r. postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek z dnia 11.05.2018 r. w zakresie: zmiany terenu objętego wnioskiem. Wobec czego pełna nazwa zamierzenia inwestycyjnego otrzymuje brzmienie: budowa sieci gazowej ś/c dn125PE i dn63PE na terenie działek nr 5/1, 5/2, 24/1, 25/5, 25/47, 25/50, 25/54, 25/56, 25/57, 25/64, 25/72, 25/78, 25/82, 25/83, 25/84, 26/3, 27, 28/1, 29/30, 30/2, 30/3, 31/1, 32/1, 33/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 38/1, 39/5, 39/6, 39/8, 41, 50/1, 51/7, 52, 56, 58/6, 58/7, 58/8, 58/15, 58/16, 58/17, 90/1, 206 obręb Łapino Kartuskie, gmina Żukowo oraz na terenie działek nr 97/3, 97/4, 97/19, 97/20, 97/21, 97/28, 98/1, 260/3, 260/9, 260/14, 260/15, 264/2, 317 obręb Przyjaźń, gmina Żukowo 2019-01-04 12:02:37
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.160.2018.CKK o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.160.2018.CKK z dnia 02.01.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 721/4, 721/5, 721/6 i 723/1 położonych w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2019-01-03 12:08:39
UN-PZ.6733.138.2018.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.138.2018.LM z dnia 02.01.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek nr 851/14, 853/12, 1750/6 położonych w Mieście Żukowo, gmina Żukowo. 2019-01-03 09:30:16
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.167.2018.CKKo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn: “budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewo, Miszewko, Dąbrowa i Banino” na terenie działki nr 75/1 położonej w obrębie Miszewo, gmina Żukowo oraz na terenie działek nr 97/1, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14 położonych w obrębie Miszewko, gmina Żukowo 2018-12-31 11:04:02
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.157.2018.CKK o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.157.2018.CKK z dnia 27.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 133 oraz części działki nr 79 położonych w obrębie Otomino, gmina Żukowo. 2018-12-28 09:01:07
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.149.2018.AGGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.149.2018.AG z dnia 20.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie sieci kanalizacji ściekowej oraz budowie przyłączy kanalizacji ściekowej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 183/30, 183/39 obręb Pępowo, gmina Żukowo 2018-12-21 12:26:49
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.131.2018.CKK o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.131.2018.CKK z dnia 20.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki nr 17/3 położonej w obrębie Otomino, gmina Żukowo. 2018-12-21 10:02:14
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.151.2918.CKK o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.151.2018.CKK z dnia 20.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci gazowej PE dn 63 mm na terenie działek nr 152/1, 152/2, 147/15, 172/3 oraz części działki nr 66 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo. 2018-12-21 10:01:01