Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 259 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2018r. 2019-01-07 08:53:39
Zarządzenie nr 258 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2018r. 2019-01-07 08:49:17
Zarządzenie nr 255 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2019r. 2019-01-07 08:44:40
Zarządzenie nr 254 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2018r. 2019-01-07 08:39:57
Zarządzenie nr 261/2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Gminy w Żukowie 2018-12-31 13:16:50
Zarządzenie nr 252 o zmianie Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Żukowie 2018-12-27 12:36:57
Zarządzenie nr 247 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2018r. 2018-12-21 14:11:08
Zarządzenie nr 251 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 roku pn. „ Odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ”. 2018-12-19 14:45:18
Zarzadzenie nr 248 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „J@ w internecie” 2018-12-18 09:36:21
Zarządzenie nr 249 w sprawie zmiany zarządzenia o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Żukowo 2018-12-17 15:26:59