Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 253 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo położonej w Baninie 2018-07-19 10:58:57
Zarządzenie 258 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego projektem pt. „Budowa węzła integracyjnego Żukowo wraz z trasami dojazdowymi”, OP 9. Mobilność, Działanie 9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT. 2018-01-19 08:57:16
Zarządzenie nr 273 w sprawie wykazu jednostek pomocniczych Gminy Żukowo 2018-01-18 14:44:19
Zarządzenie nr 252 w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo położonej w Baninie 2018-01-18 14:43:07
Zarządzenie nr 275 w sprawie zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości położonej w obrębie Żukowo-M, stanowiącej własność Gminy Żukowo 2018-01-12 14:51:26
Zarządzenie nr 257 o zmianie zarządzenia w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Żukowo 2018-01-10 12:03:49
Zarządzenie nr 276 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2018r. 2018-01-08 08:06:02
Zarządzenie nr 269 w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy w Żukowie na 2017r. 2018-01-02 12:49:57
Zarządzenie nr 268 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2017r. 2017-12-29 13:05:29
Zarządzenie nr 267 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2017r. 2017-12-29 13:04:33