Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.147.2017.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.147.2017.LM z dnia 28.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) rozbudowie sieci wodociągowej z przyłączem do działki nr 112/19 na terenie działek nr 112/21, 101 położonych w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2017-12-28 13:03:11
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.153.2017.LM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV – linia elektroenergetyczna kablowa nn 0,4kV na terenie działek nr: 52/3, 52/4, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30, 52/31, 54/1, 58/6, 58/8 położonych w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2017-12-28 12:17:42
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.149.2017.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.149.2017.AG z dnia 27.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie działek nr 85/1, 84, 66/29 położonych w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo 2017-12-28 08:20:27
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.148.2017.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.148.2017.LM z dnia 27.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na termomodernizacji budynku Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie w szczególności: ocieplenie ścian zewnętrznych z rozbiórką balkonów i tarasów, montaż wewnętrznej instalacji gazu ziemnego GZ-50 oraz gazowych pomp ciepła na połaci dachowej, na terenie działek nr 740/13, 970/1 położonych w Mieście Żukowo. 2017-12-27 10:43:41
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.151.2017.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.151.2017.LM z dnia 22.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki nr 27/1 i części działki nr 25 położonych w miejscowości Przyjaźń, gmina Żukowo. 2017-12-27 10:42:26
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.2011.MW-b z informacją, iż w dniu 10.11.2017 r., Wojewoda Pomorski wydał decyzję nr WI-II.7820.10.15.2011.2017.MW stwierdzającą wydanie z naruszeniem prawa i odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego nr WI-II.7820.10.15.2011.MKH z dnia 29.09.2011 r. – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218, stanowiącej dojazd do Trójmiasta – odc. Chwaszczyno – Koleczkowo.” 2017-12-27 08:34:24
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.143.2017.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.143.2017.LM z dnia 21.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki nr 93 położonej w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2017-12-22 14:43:24
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.145.2017.LM o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.145.2017.LM z dnia 22.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) rozbudowie sieci wodociągowej DN 110PE wraz z przyłączami na terenie działek nr 372/11, 372/7, 372/10, 330/1 położonych w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2017-12-22 14:42:31
Obwieszczenie nr UN-PZ.6733.162.2017.LM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 391/5, położonej w miejscowości Żukowo. 2017-12-21 13:43:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.41 z dnia 13.12.2017 r., iż w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 27.08.2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM" zostało wydane postanowienie (znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.40) uzupełniające decyzję i prostujące błędy pisarskie i oczywiste omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.36 2017-12-20 14:07:14