Petycja w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Żukowie działań zmierzających do uniemożliwienia realizacji inwestycji PSE S.A. budowa linii przesyłowej trzytorowej 2x400 kV +220 kV relacji Żarnowiec – Gdańsk Błonia na trasie istniejącej linii 220 kV na terenie ulicy Jesionowej, Raduńskiej i Kasztanowej w Niestępowie.  

 
 
Data złożenia petycji

1. 20.07.2016 r.

2. 04.08.2016 r.

3. 05.08.2016 r.

4. 17.08.2016 r.

5. 07.11.2016 r.

6. 24.01.2017 r.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

1. Burmistrz Gminy Żukowo (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

2. Osoby fizyczne (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

3. Wojewoda Pomorski (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

4. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

5. Osoby fizyczne (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

5. Osoby fizyczne (wyłączenie jawności w związku z brakiem informacji w petycji o wyrażeniu zgody na ujawnienie danych osobowych)

Skany petycji (w formie pliku PDF) w załączniku

Termin załatwienia petycji (do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia - termin przewidywany)

3 miesiące

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 Uchwała Nr XXIX/327/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27.10.2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ulic Jesionowej, Raduńskiej i Kasztanowej w Niestępowie dot. budowy linii przesyłowej trzytorowej 2x400 kV + 220 kV relacji Żarnowiec - Gdańsk Błonia.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie RM.152.1.2016 z dnia 18.11.2016 r

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żukowie RM.152.1.2016 z dnia 20.02.2017 r

Czy petycja jest rozpatrywana w ramach petycji wielokrotnej

NIE

Dane dotyczące przebiegu postępowania

 1) Komunikat

Informujemy, że w gminie Żukowo odbędzie się kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące zadania „Budowa stacji 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń wraz z wprowadzeniem linii Żarnowiec – Gdańsk Błonia”.

Spotkanie, skierowane do mieszkańców Niestępowa, odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym w Niestępowie, ul. Raduńska 60 A, w dniu 29 września br. o godz. 18:00.

Podczas spotkania przedstawiciele Wykonawcy przedstawią podstawowe informacje związane z przygotowaniem i realizacją zadania, omówią kwestie związane z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie oraz kwestie formalno-prawne, a także przedstawią planowaną lokalizację inwestycji.

Zadanie jest realizowane na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Celem inwestycji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w województwie pomorskim.

Więcej informacji na temat budowy sieci:

stacjagdanskprzyjazn.pl

liniagrudziadzgdansk.pl

liniagdanskzydowo.pl

2) Udzielone odpowiedzi:

Odpowiedź na przesłane e-maile

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

2 Petycja

Data: 2016-08-12 10:13:15 Rozmiar: 4.81M Format: .pdf Pobierz

1 Petycja - Burmistrz Gminy Żukowo

Data: 2016-08-12 10:13:15 Rozmiar: 5.9M Format: .pdf Pobierz

3 Petycja - Wojewoda Pomorski

Data: 2016-08-26 12:41:03 Rozmiar: 7.5M Format: .pdf Pobierz

4 Petycja - Polskie Sieci Elektroenergetyczne wraz ze stanowiskiem PSE

Data: 2016-08-25 11:20:03 Rozmiar: 14.39M Format: .pdf Pobierz

5. Petycja

Data: 2016-11-22 13:16:09 Rozmiar: 3.6M Format: .pdf Pobierz

5. Petycja

Data: 2017-01-31 10:55:00 Rozmiar: 1.61M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szwarc
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2017-02-21 07:29:46
Czas publikacji: 2017-02-21 12:51:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak