Nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Żukowo 

 
 

W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Heweliusza przy ul. Armii Krajowej 2e w Żukowie działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy adwokata, radcy prawnego lub osoby wymienionej w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Godziny otwarcia punktu:
• poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.00 - 19.00
• wtorki w godzinach 9.00 - 13.00  
• czwartki w godzinach 10.00 – 14.00
Na wizytę można zarejestrować się jedynie pod numerem telefonu 536 006 810 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub poprzez internetowy system rejestracji na stronie: https://kartuzy.npp-24.pl/
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej:
Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą skorzystać osoby, których nie stać na odpłatną pomoc prawną i płatne doradztwo obywatelskie. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Oświadczenie, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Powiatu Kartuskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
• rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Od 2 stycznia 2019 r., w związku ze zmianą ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w powiecie kartuskim działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (Żukowo, Kartuzy, Sierakowice) i 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Chmielono, Stężyca).
Na wizytę będzie można zarejestrować się jedynie pod numerem telefonu 536 006 810 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 lub poprzez internetowy system rejestracji na stronie: https://kartuzy.npp-24.pl/
Nie można już rejestrować się bezpośrednio w punktach.
więcej informacji na stronie:
http://www.kartuskipowiat.com.pl/aktualnosci/aktualnosci,1615,od_2_stycznia_duze_zmiany_w_nieodplatnej_pomocy_prawnej

 

Liczba odwiedzin : 6970
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2016-02-15 09:33:41
Czas publikacji: 2019-01-15 16:26:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak