Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXIV/258/2016 -XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania. 2017-03-28 08:30:05
UCHWAŁA NR XXXII/372/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Baninie. 2017-01-04 14:26:24
UCHWAŁA NR XXXII/371/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Chwaszczynie. 2017-01-04 14:25:27
UCHWAŁA NR XXXII/370/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestępowo. 2017-01-04 14:24:03
UCHWAŁA NR XXXII/369/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Gdyńskiej, Kochanowskiego i Derdowskiego, gmina Żukowo. 2017-01-04 14:22:59
UCHWAŁA NR XXXII/368/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chwaszczyno, w rejonie ulic: Oliwskiej, Gdyńskiej i Ks. Kuppera, Gmina Żukowo. 2017-01-04 14:21:57
UCHWAŁA NR XXXII/367/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi dojazdowej do Stacji Elektroenergetycznej 400/110 kV Gdańsk Przyjaźń. 2017-01-04 14:21:01
UCHWAŁA NR XXXII/366/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2017-01-04 14:20:06
UCHWAŁA NR XXXII/365/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu. 2017-01-04 14:18:51
UCHWAŁA NR XXXII/364/2016 -XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2017 rok. 2017-01-04 14:17:44