Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWO, POŁOŻONEJ W PĘPOWIE, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 2017-01-09 15:56:15
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŻUKOWO, POŁOŻONEJ W PĘPOWIE, PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM 2017-01-09 15:50:38
Ogłoszenie nr UN-PZ.6722.19.2015.MLA.MMC o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - Uchwała Rady Miejskiej w Żukowie nr XXXII/369/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. 2017-01-02 13:28:26
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych: przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” oraz „Turystyka i Krajoznawstwo” na 2017 r. 2016-12-23 07:49:54
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: „świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Żukowo w miejscu ich zamieszkania” w 2017 roku 2016-12-21 09:23:51
Ogłoszenie Nr UN-PZ.6722.34.2015.MMC, UN-P.6722.176.2014.MMC o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glincz, w rejonie ulicy Świerkowej, gmina Żukowo oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Żukowo, w rejonie dawnych Zakładów Drobiarskich oraz Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie (między ul. Armii Krajowej, a linią kolejową nr 201) 2016-12-19 11:51:19
Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta koordynatora projektu 2016-12-16 15:05:26
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku 2016-12-08 08:46:39
Ogłoszenie Nr UN-PZ.6722.4.2016.AM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Stacji Elektroenergetycznej 400/110kV Gdańsk Przyjaźń wraz z drogą dojazdową oraz liniami elektroenergetycznymi 2016-11-28 14:11:02
Ogłoszenie Nr UN-PZ.6722.47.2015.AM, Nr UN-PZ.6722.68.2015.AM, Nr UN-PZ.6722.61.2015.MMC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pępowo ograniczonego od północy działkami nr 5 i 6/8 wraz z tymi działkami, od wschodu drogą prowadzoną na Banino, od strony południowej drogą Pępowo - Miszewo, od strony zachodniej działkami 19/2 i 16 wraz z tymi działkami, gmina Żukowo, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Leźno w rejonie ulic: Alei Lipowej, Lawendowej i Brzozowej oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulmin, w rejonie skrzyżowania dróg prowadzących do wsi Niestępowo oraz miasta Gdańska 2016-11-24 09:14:27