Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.126.2016.WL o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.126.2016.WL z dnia 28.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 56, 209/3 położonych w miejscowości Sulmin, gmina Żukowo, gmina Żukowo 2017-01-09 08:59:16
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.144.2016.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie oraz rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego oraz istniejących sanitariatów na terenie działki nr 395/2 położonej w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo 2017-01-05 12:56:11
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.122.2016.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.122.2016.AG z dnia 30.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 161/16, 161/21, 161/64 położonych w miejscowości Leźno, gmina Żukowo; rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 161/24, 161/20, 161/21, 161/64 położonych w miejscowości Leźno, gmina Żukowo; budowie przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych do działek nr 161/18, 161/19, 161/20, 161/22, 161/23, 161/28, 161/29, 161/30, 161/31, 161/32, 161/33, 161/34, 161/35, 161/36, 161/37, 161/38, 161/39, 161/40, 161/41, 161/42, 161/43, 161/44, 161/45, 161/46, 161/47, 161/48, 161/49, 161/50, 161/51, 161/52, 161/53, 161/54, 161/55, 161/56, 161/57, 161/58, 161/59, 161/60, 161/61, 161/62, 161/63 położonych w miejscowości Leźno, gmina Żukowo 2017-01-05 12:55:12
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.123.2016.AGo wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.123.2016.AG z dnia 30.12.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 28/1 i części działki nr 29/26 położonych w miejscowości Małkowo, gmina Żukowo 2017-01-05 12:53:26
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.129.2016.WL o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek nr 786/17, 786/32 położonych w miejscowości Żukowo, obręb Żukowo M 2017-01-04 09:34:50
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.142.2016.LM o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek 168, 171, 169, 190/1 oraz budowie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki 190/2 położonych w miejscowości Łapino, gmina Żukowo. 2017-01-02 12:02:26
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 28.12.2016 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Żukowie i Pępowie przez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych oraz budowę zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, technicznej i elektroenergetycznej" 2016-12-28 08:13:10
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.140.2016.AGo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni przy klasztorze pod przestrzeń publiczną ogólnoparkową wraz z towarzyszącą małą architekturą na terenie części działek nr 997/12 i 828 położonych w mieście Żukowo 2016-12-22 14:56:40
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.139.2016.LMo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek 274/13, 275/11, 271, 270/1, 275/1 oraz budowie przyłącza wodociągowego na terenie działki 336/18 położonych w miejscowości Rębiechowo, gmina Żukowo 2016-12-22 14:53:15
obwieszczenie nr UN-PZ.6733.107.2016.WL o wydaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.107.2016.WL z dnia 30.11.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej (zgodnie z wnioskiem) na rozbiórce, przebudowie i budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr 20/16, 20/4, 20/18, 21/2 oraz na części działki 26/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo 2016-12-20 14:13:27