Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6220.50.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki numer 395/1 obręb Niestępowo, gmina Żukowo. 2018-01-05 10:43:59
ŚR.6220.45.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki numer 60/5 obręb Łapino, gmina Żukowo. 2017-10-26 08:20:26
ŚR.6220.52.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie tras (ścieżek) rowerowych o łącznej długości ok. 45 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości ok. 7,5 km, rozbudowie/przebudowie dróg o nawierzchni nieutwardzonej o łącznej długości ok. 7 km oraz budowie parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha w ramach zadania pn.: „Budowa węzłów integracyjnych w Żukowie i Rębiechowie”: Zadanie 1: Budowa węzła integracyjnego w Rębiechowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Zadanie 2: Budowa węzła integracyjnego w Żukowie wraz z otoczeniem dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 2017-07-12 09:01:15
ŚR.6220.35.2016.MLF WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIEWZIECIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE 40 WOLNOSTOJACYCH BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH NA TERENIE DZIALKI NUMER 195/59 OBRĘB CZAPLE, GMINA ŻUKOWO. 2017-06-13 10:24:34
ŚR.6220.36.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika o pojemności 30 m3 na olej napędowy dla potrzeb własnych na terenie węzła betoniarskiego zlokalizowanego na działce 106/11 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo. 2017-06-13 10:05:39
ŚR.6220.38.2016.MLF Dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce numer 59/11 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo wraz z odzyskiem odpadów z grupy 10 01. 2017-06-06 14:28:37
ŚR.6220.18.2016 dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "ŻUKOWO" położonego na działce numer 96 obręb Żukowo, gmina Żukowo, powiat kartuski. 2017-04-13 09:07:00
ŚR.6220.53.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 2 na terenie działki numer 652/4 obręb Żukowo, gmina Żukowo. 2017-03-02 08:49:47
ŚR.6220.48.2016.MLF 2017-02-17 11:05:07
ŚR.6220.42.2016.MLF o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 157051G na odcinku Skrzeszewo – Przyjaźń w Gminie Żukowo. Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie ulic: Gdańskiej w Skrzeszewie, Spacerowej w Przyjaźni, na terenie działek o numerach: 80, 389, 337, 602 w miejscowości Skrzeszewo oraz 131/2, 210 w miejscowości Przyjaźń. 2017-02-16 12:49:52