Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 2018-05-29 13:06:26
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która otrzymała obywatelstwo polskie 2018-03-30 11:55:08
Wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego lub uszkodzonego 2018-03-30 11:53:40
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 2018-03-30 11:50:27
Wydawanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 2015-12-07 09:49:41