Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 009/g327/D/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o: - możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Żukowie na 2019 rok, - prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żukowo na lata: 2019 - 2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 2019-01-14 13:58:55
Uchwała Nr 287/g327/F/II/18 w sprawie opinii o projekcie uchwały Gminy Żukowo w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żukowo na lata: 2019 - 2027 2018-12-31 12:21:27
Uchwała Nr 288/g327/P/II/18 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żukowo na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2018-12-31 12:21:14
Uchwała nr 078/g327/R/II/18 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2017 rok. 2018-10-05 14:05:23
Uchwała nr 021/g327/D/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2018 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żukowo w latach 2018 -2025 2018-01-25 12:57:41
Uchwała nr 200/g327/P/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żukowo na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2018-01-25 12:56:40
Uchwała nr 201/g327/F/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata: 2018 -2025 2018-01-25 12:55:11
Uchwała nr 033/g327/R/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2016 rok. 2017-05-10 14:04:53
Uchwała nr 008/g327/D/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 styczna 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2017 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żukowo w latach 2017-2023. 2017-01-26 10:05:10
Uchwała Nr 107/g327/B/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdański z dnia 13 września 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Żukowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku. 2016-10-13 12:52:25