Kontakt 

 
 

Sekretariat Burmistrza: pokój 5
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-18, +48 (58) 685-83-00
fax: +48 (58) 685-83-30
e-mail: sekretariat@zukowo.pl


Biuro Obsługi Klienta: pokój 3
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-09
Koordynator Biura Obsługi Klienta: Anna Szlahs
e-mail: bok@zukowo.pl


Urząd Stanu Cywilnego: pokój 14-15
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-43
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Joanna Piełowska
e-mail: usc@zukowo.pl


Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Gospodarczych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Ewidencja Ludności, tel.: +48 (58) 685-83-24, pokój 1, e-mail: elud@zukowo.pl
 • Działalność Gospodarcza, tel.: +48 (58) 685-83-10, pokój 4, e-mail: dzg@zukowo.pl

Kierownik Referatu: Katarzyna Kurowska, pokój 19, tel.: +48 (58) 685-83-13,                             
e-mail: obywatelskie@zukowo.pl


Referat Oświaty i Zdrowia
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo

 • Stypendia, tel.: +48 (58) 685-83-73, pokój 17
 • Oświata, tel: +48 (58) 685-83-22, pokój 16
 • Ochrona zdrowia: +48 (58) 685-83-12, pokój 15

Kierownik Referatu: Ewa Pieczora, pokój 18, tel.: +48 (58) 685-83-55,
e-mail: spoleczny@zukowo.pl


Referat Inwestycji: pokój 9
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-66
Koordynator Referatu: Wiesław Pałka, pokój 11, tel.: +48 (58) 685-83-56
e-mail: inwestycje@zukowo.pl


Referat Zamówień Publicznych: pokój 30, 31
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-05
Kierownik Referatu: Izabela Pleszyniak, pokój 30, tel.: +48 (58) 685-83-16
e-mail: zamowienia@zukowo.pl


Referat Programów Rozwojowych
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Programy europejskie, tel.: +48 (58) 685-83-08 pokój 13, +48 (58) 685-83-11 pokój 8, 13

Kierownik Referatu: Sylwia Laskowska-Bobula, pokój 12, tel.: +48 (58) 685-83-74
e-mail: s.bobula@zukowo.pl


Referat Środowiska i Rolnictwa
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Ochrona środowiska, tel.: +48 (58) 685-83-48, pokój 38
 • Ochrona przyrody, tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34
 • Rolnictwo, tel.: +48 (58) 685-83-34, pokój 35
 • Gospodarka odpadami komunalnymi, tel.: +48 (58) 685-83-71, pokój 32
 • Czystość i porządek publiczny, tel.: +48 (58) 685-83-49, pokój 34

Kierownik Referatu: Sabina Makurat, pokój 33, tel.: +48 (58) 685-83-63
e-mail: srodowisko@zukowo.pl


Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo

 • Sprawy komunalne: wodociągi, kanalizacja sanitarna,  tel.: +48 (58) 685-83-86, pokój 4
 • Gospodarka wodna i melioracje, oświetlenie miejsc publicznych i dróg, transport zbiorowy, tel.: +48 (58) 685-83-50, pokój 5
 • Drogi, tel.: +48 (58) 685-83-88, +48 (58) 685-83-57, pokój 3

Kierownik Referatu: Magdalena Podlaska-Szarmach, pokój 18, tel.: +48 (58) 685-83-58
e-mail: komunalny@zukowo.pl


Referat Urbanistyki i Nieruchomości
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo

 • Gospodarka nieruchomościami, tel.: +48 (58) 685-83-28/31, pokój 22
 • Opłaty adiacenckie, tel.: +48 (58) 685-83-31, pokój 23
 • Czynsze, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, tel.: +48 (58) 685-83-91, pokój 23
 • Geodezja, tel.: +48 (58) 685-83-28, pokój 22

Kierownik Referatu: Mariola Dempc-Klik, pokój 14, tel.: +48 (58) 685-83-90
e-mail: urbanistyka@zukowo.pl


Referat Podatków i Opłat
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby fizyczne, tel.: +48 (58) 685-83-33, pokój 28
 • Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - osoby prawne, tel.: +48 (58) 685-83-60, pokój 37
 • Wymiar podatku od środków transportowych – osoby fizyczne, osoby prawne, tel.: +48 (58) 685-83-47, pokój 26
 • Windykacja i egzekucja, tel.: +48 (58) 685-83-46, pokój 41
 • Księgowość podatkowa, tel.: +48 (58) 685-83-85, pokój 41

Kierownik Referatu: Alicja Darga, pokój 36, tel.: +48 (58) 685-83-04
e-mail: pio@zukowo.pl


Referat Budżetu, Księgowości i Rozliczeń
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Księgowość Budżetowa, Sprawozdawczość, tel.: +48 (58) 685-83-36, pokój 29
 • Płace, tel.: +48 (58) 685-83-44, pokój 21

Kierownik Referatu: Lucyna Cybula, pokój 21-22, tel.: +48 (58) 685-83-32
e-mail: skarbnik@zukowo.pl


Referat Organizacyjny
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Obsługa sołectw i osiedli, tel: +48 (58) 685-83-27, pokój 17, e-mail: solectwa@zukowo.pl
 • Kadry, tel.: +48 (58) 685-83-25, pokój 16, e-mail: kadry@zukowo.pl
 • Archiwum, tel.: +48 (58) 685-83-27 pokój, nr 17

Kierownik Referatu: Brygida Markowska, pokój 16, tel.: +48 (58) 685-83-01
e-mail: sekretarz@zukowo.pl


Referat Promocji i Komunikacji Społecznej
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

 • Zespół Komunikacji Społecznej tel.: +48 (58) 685-83-08 pokój 13 pokój 8, e-mail: r.cebela@zukowo.pl
 • Zespół Promocji Gminy tel.: +48 (58) 685-83-68, tel. kom.: 885-227-111 pokój 42, e-mail: b.bujnowska@zukowo.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień
Katarzyna Gonia
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-22


Inspektor Ochrony Danych
Natalia Sierakowska
ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-25
e-mail: iod@zukowo.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Gminnymi Terenami Zieleni: pokój 4
Grzegorz Rek
ul. Gdańska 48, 83-330 Żukowo
tel.: +48 (58) 685-83-86


 

Liczba odwiedzin : 51634
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Burak Mirosław
Czas wytworzenia: 2015-10-09 10:40:25
Czas publikacji: 2018-09-26 08:47:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak