Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Deklaracja - opłaty za gospodarowanie odpadami 2018-07-03 13:43:49
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA z dnia 17 czerwca 2016 w sprawie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 2016-07-12 08:07:08
SPRAWOZDAWCZOŚĆ - dla firm opróżniające zbiorniki bezodpływowe 2016-07-07 12:57:18
SPRAWOZDAWCZOŚĆ - dla firm odbierających odpady stałe 2016-07-07 12:56:28
Informacja dla firm ubiegających się o wpis do Rejestru działalności Regulowanej.docx 2016-05-11 14:26:31
Oświadczenie do wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej 2015-07-13 14:28:57
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 2015-07-13 14:28:45
Wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2015-07-13 14:14:33
Informacja dla podmiotów ubiegających się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2015-07-13 14:07:45
Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania do zmiany deklaracji 2015-07-13 14:05:47