Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVII/493/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Żukowo na lata 2004 - 2013 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVII/494/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2004r. 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVII/495/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Somonino 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVII/492/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2005 rok. 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVII/497/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. uchwalenie planu rozwoju kanalizacji sanitarnej dla Gminy Żukowo 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVII/496/2004 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-28w spr. uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2008 - 2013 dla Gminy Żukowo 2005-01-03 08:02:03
Uchwała nr XXVI/486/2004 - XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-14w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków obowi¹zuj¹cej w 2005r. na terenie Miasta i Gminy Żukowo za wodę pobrana z gminnych urz¹dzen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie œcieków do gminnych komunalnych urz¹dzen kanalizacyjnych pozostaj¹cych w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych w Glinczu 2004-12-22 08:02:03
Uchwała nr XXVI/489/2004 - XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-14w spr. przystapienia do sporz¹dzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 238/2, 238/5-10 we wsi LeŸno, gmina Żukowo 2004-12-20 08:02:03
Uchwała nr XXVI/488/2004 - XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-14w spr. przystapienia do sporz¹dzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 773/5, 774, 775/1, 775/41, 775/58, 775/60, 775/61 i 776 położonych we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo 2004-12-20 08:02:03
Uchwała nr XXVI/490/2004 - XXVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2004-12-14w spr. przystapienia do sporz¹dzenia zmiany w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 736/6 i 736/11 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo 2004-12-20 08:02:03