Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/720/2006 - XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-04-28w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru cześci Miasta Żukowo ograniczonego od strony północnej granicą miasta, od strony wschodniej i południowej ul. Armii Krajowej, ul. Batorego, ul. Orzeszkowej, gmina Żukowo 2012-01-31 09:01:23
Uchwała nr IV/26/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2007 r. 2007-01-11 08:02:03
Uchwała nr IV/57/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 736/6 do 736/11 we wsi Chwaszczyno gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/49/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częœci wsi Małkowo ograniczonego północn¹ granic¹ działki nr 176/6 i działk¹ nr 179 stanowi¹c¹ drogę, od strony wschodniej drog¹ krajow¹ nr 20, od strony południowej granic¹ wsi Małkowo i od strony zachodniej rejon wschodniej granicy działki nr 29, gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/56/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 242/1, 242/2, 242/4 do 242/6, 242/8 do 242/14, 242/16, 242/54, 242/55, 242/59, 242/60 położonych we wsi Rębiechowo, gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/54/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 60 we wsi Małkowo gmina Żukowo 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/34/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żukowo na rok 2007. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/35/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 228/1 i 228/2 obr. Borkowo, gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/39/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/8, 55/9, 55/12, 55/13, 55/18, 55/20, 55/21 w Tuchomiu gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03
Uchwała nr IV/50/2006 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2006-12-29w spr. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: nr 53/11, 53/12, 53/14, 53/16, 53/18 do 53/29, 53/31 do 53/33, 53/35 do 53/41, 53/44, 53/46 do 53/48, 53/52 do 53/54, 54/22, 54/23 we wsi Tuchom, gmina Żukowo. 2007-01-05 08:02:03