Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/310/2008 - XVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-04-25w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo - fragmentu wsi Leźno 2012-01-24 11:21:55
Uchwała nr XXVII/479/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789/2 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/478/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 787/1 położonej we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/474/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 274/1, 274/2, 274/4 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/470/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częœci wsi Borkowo i Żukowo „dla obszaru obejmuj¹cego strefę MNRZ2”, gmina Żukowo zatwierdzonego uchwał¹ Nr XV/250/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 15 lutego 2008 r. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/466/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 733/1 i nr 733/36, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/476/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1052, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/465/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 753/2 oraz częœci działki nr 749/3 położonych we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/481/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 757/9, 757/10, 757/11, 757/12 obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03
Uchwała nr XXVII/477/2008 - XXVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2008-12-19w spr. przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 788/5 we wsi Chwaszczyno, gmina Żukowo. 2009-01-06 08:02:03