Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIX/650/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Miszewko. 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/645/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2010 rok 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/653/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. przyjęcia regulaminu dofinansowania modernizacji systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie Gminy Żukowo 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/647/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Rębiechowo. 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/652/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2010 rok 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/651/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żukowo na rok 2010. 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/646/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2009 rok 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/648/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Niestępowo. 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXIX/649/2009 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-12-18w spr. nadania nazwy ulicy we wsi Małkowo. 2009-12-29 08:02:03
Uchwała nr XXXVIII/644/2009 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2009-11-27w spr. okreœlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoœci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wył¹czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częœciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 2009-12-02 08:02:03