Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/152/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rębiechowie i Baninie, stanowiących własność Gminy Żukowo na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa z o.o. z siedzibą w Gdańsku 2011-12-30 07:43:07
Uchwała nr XVI/151/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żukowie na 2012 rok. 2011-12-30 07:41:38
Uchwała nr XVI/150/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2012 rok. 2011-12-30 07:40:44
Uchwała nr XVI/149/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2012-2022. 2011-12-30 07:39:46
Uchwała nr XVI/148/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2011r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2011-12-30 07:37:51
Uchwała nr XVI/147/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2011r. 2011-12-30 07:36:50
Uchwała nr XVI/146/2011 - XVI Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-12-28w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żukowo na lata 2011 2022. 2011-12-30 07:33:56
Uchwała nr XV/145/2011 - XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-11-25w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody znajdujących się na terenie Gminy Żukowo 2011-12-01 09:34:41
Uchwała nr XV/144/2011 - XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-11-25w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2011-12-01 09:30:13
Uchwała nr XV/143/2011 - XV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2011-11-25w sprawie ustalenia stawki za m3 nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Żukowo. 2011-12-01 09:28:30