Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX/323/2013 - XXX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-03-08w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 2018-01-10 11:48:18
Uchwała nr XL/435/2013 - XL Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-11-22w sprawie ustalenia stawki za m3 nieczystości płynnych dowożonych do punktu zlewnego wozami asenizacyjnymi z terenu gminy Żukowo na rok 2014 2016-04-13 15:25:45
Uchwała nr XXXIX/420/2013 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-10-24w sprawie nadania nazwy dla parku w mieście Żukowo. 2016-04-13 15:21:02
Uchwała nr XXXIX/401/2013 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-10-24w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości położonej w Żukowie. 2016-04-13 15:19:32
Uchwała nr XLII/450/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Żukowo nieruchomości gruntowej położonej w Chwaszczynie oznaczonej ewidencyjnie nr 548/19. 2014-05-15 10:21:16
Uchwała nr XLII/463/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zawarcia Porozumienia Międzygminnego z Miastem Gdańsk w zakresie zbiorowego transportu lokalnego na terenie Gminy Żukowo 2013-12-27 12:27:44
Uchwała nr XLII/462/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2013r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-27 12:27:18
Uchwała nr XLII/461/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2013r. 2013-12-27 12:25:57
Uchwała nr XLII/460/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Żukowo w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli w Gminie Żukowo 2013-12-27 12:24:31
Uchwała nr XLII/459/2013 - XLII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2013-12-20w sprawie ustalenia ramowego statutu osiedla w mieście Żukowo 2013-12-27 12:21:48