Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/495/2014 - XLIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-01-31w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki nr 215/26 położonej w miejscowości Czaple, gmina Żukowo. 2016-04-13 15:33:04
Uchwała nr IV/24/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żukowo w roku 2015 2015-01-07 13:39:04
Uchwała nr IV/23/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kartuskiemu 2015-01-07 13:36:53
Uchwała nr IV/22/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2015-01-07 13:36:17
Uchwała nr IV/21/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowym Tuchomiu. 2015-01-07 13:35:37
Uchwała nr IV/20/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lniska. 2015-01-07 13:35:03
Uchwała nr IV/19/2014 - IV Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-30w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2014r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 2015-01-07 13:33:44
Uchwała nr III/18/2014 - III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-19w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym 2014-12-23 13:00:58
Uchwała nr III/17/2014 - III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-19w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-12-23 13:00:31
Uchwała nr III/16/2014 - III Sesja Rady Miejskiej z dnia 2014-12-19w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2014r. 2014-12-23 12:59:41