Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/177/2015- XVI Sesja Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Żukowo w roku 2016 2016-05-23 08:29:18
UCHWAŁA NR XIX/211/2015 -XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Żukowo 2016-02-10 08:04:05
UCHWAŁA NR XIX/213/2015 -XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w gminie Żukowo- Program Prosument” 2016-02-04 10:55:26
UCHWAŁA NR XIX/212/2015 -XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 dla Gminy Żukowo z perspektywą na lata 2019-2022 2016-02-04 10:49:28
UCHWAŁA NR XVIII/206/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 59/3, 59/4, 59/6 i 59/7 w Łapinie, gmina Żukowo 2016-02-01 12:04:43
UCHWAŁA NR XVIII/205/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowo, położonej w Glinczu 2016-02-01 11:59:46
UCHWAŁA NR XVIII/203/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na okres 5 lat 2016-02-01 11:59:03
UCHWAŁA NR XVIII/208/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2015-12-23 13:32:49
UCHWAŁA NR XVIII/207/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Żukowo 2015-12-23 13:30:42
UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 - XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Żukowo w drodze umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Żukowie 2015-12-22 14:20:51