Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek o decyzję w sprawie lokalizacji celu publicznego 2018-08-24 12:38:55
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo. 2018-05-29 10:17:25
Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji (bezpłatnej) o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowo 2018-05-29 10:16:43
Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy wraz z wykazem załączników i informacją o opłacie skarbowej (dla inwestycji na terenach, dla których nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). 2018-05-28 10:00:20
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki (dotyczy postanowień i decyzji) 2018-03-05 13:58:51
Wniosek o zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-03-05 13:58:19
Wniosek o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy na inną osobę 2018-03-05 13:57:20