Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011r. 

 
 
Wybory parlamentarne w Polsce – wybory, w trakcie których obywatele Polski w drodze głosowania wybierają swych przedstawicieli (460 posłów oraz 100 senatorów) do dwuizbowego parlamentu (Sejmu i Senatu). Zgodnie z Konstytucją RP wybory te odbywają się co cztery lata, chyba że zostaną zarządzone wybory przedterminowe (w szczególnych przypadkach, kiedy kadencja Sejmu zostanie skrócona na wniosek Sejmu lub Prezydenta RP).

Sposób przeprowadzania wyborów oraz sposób przeliczania głosów na mandaty przedstawicielskie określa ordynacja wyborcza. Przebieg wyborów parlamentarnych w Polsce nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza.

Termin wyborów: 9 pażdziernik 2011

Wszystkie informacje dotyczące wyborów znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

www.pkw.gov.pl


INFORMACJA
Burmistrza Gminy Żukowo
w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych


Informuje się, że w dniu 9 października 2011r. w godzinach od 7°° do 21°° Urząd Gminy Żukowo zapewnia dowóz osób (wyborców) niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych.
W związku z tym wyborcy mogą telefonicznie zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz pod numerami telefonów: 58 685-83-00, 58 685-83-18 .
 Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuje się wyborców, że zostały sporządzone spisy wyborców.

Od dnia 19 września 2011r. do 30 września 2011r. w godzinach pracy Urzędu każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Żukowo ( pok. nr 1) czy został ujęty w spisie wyborców.

 

Załączniki

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 Października 2011r.

Data: 2011-08-18 11:00:48 Rozmiar: 314.54k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Data: 2011-08-18 11:04:33 Rozmiar: 257.75k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Data: 2011-08-29 08:58:02 Rozmiar: 323.14k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011. Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

Data: 2011-08-29 09:01:11 Rozmiar: 852.66k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i senatorów.

Data: 2011-08-29 09:03:34 Rozmiar: 584.44k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdynia z dnia 23 sierpnia 2011r.

Data: 2011-08-29 09:05:49 Rozmiar: 480.8k Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Data: 2011-08-29 09:17:34 Rozmiar: 2.23M Format: .pdf Pobierz

Uchwała nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Żukowo na obwody głosowania

Data: 2011-08-30 13:09:20 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Data: 2011-09-02 08:42:06 Rozmiar: 67.82k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Data: 2011-09-02 08:43:03 Rozmiar: 109.07k Format: .pdf Pobierz

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - wersja doc do pobrania TUTAJ

Data: 2011-09-02 08:46:31 Rozmiar: 79.38k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5 września 2011r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Data: 2011-09-07 08:01:21 Rozmiar: 50.07k Format: .pdf Pobierz

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Żukowo

Data: 2011-09-07 08:03:14 Rozmiar: 74.51k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do sejmu rzeczypospolitej polskiej i do senatu rzeczypospolitej polskiej - wersja doc do pobrania TUTAJ

Data: 2011-09-08 10:17:30 Rozmiar: 57.48k Format: .pdf Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do o Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - wersja doc do ściągnięcia TUTAJ

Data: 2011-09-08 10:26:07 Rozmiar: 31.29k Format: .pdf Pobierz

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Data: 2011-09-14 14:10:12 Rozmiar: 112.41k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Burmistrza Gminy Zukowo w sprawie ustanowienia w Gminie Żukowo operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Data: 2011-09-16 13:46:22 Rozmiar: 50.13k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Data: 2011-09-19 15:36:28 Rozmiar: 54.97k Format: .pdf Pobierz

Pierwsze posiedzenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w gminie Żukowo.

Data: 2011-09-19 15:37:21 Rozmiar: 34.58k Format: .pdf Pobierz

Informacja na temat organizowanego drugiego posiedzenia członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w gminie Żukowo

Data: 2011-09-27 15:19:17 Rozmiar: 55.72k Format: .pdf Pobierz

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Data: 2011-09-28 14:34:40 Rozmiar: 27.39k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Data: 2011-10-07 12:40:44 Rozmiar: 26.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 691
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2011-08-18 10:29:35
Czas publikacji: 2011-08-18 10:29:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak