Wybory do Parlamentu Europejskiego 

 
 

Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Posłów do Parlamentu Europejskiego wybiera się na 5 lat. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiera się posłów w liczbie określonej w przepisach prawa Unii Europejskiej. W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 51 posłów do Parlamentu Europejskiego w 13 okręgach wyborczych. Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego, siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gdańsk. Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przedstawicielami narodów Unii Europejskiej, nie są związani żadnymi instrukcjami i nie mogą być odwołani.

termin wyborów: 25 maja 2014 r.

http://pkw.gov.pl/2014/
 


Informacja

dla mężów zaufania i obserwatorów międzynarodowych

Informuje się, iż w dniu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Żukowo rozpoczynają pracę w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych o godz. 06.00.
 Informacja

dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żukowo utworzonych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,
Szkolenia pełnych składów Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5 maja 2014 r. odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie nasali konferencyjnej:

20 maja 2014 r. (wtorek) o godz. 17.00 dla OKW od Nr 1 do Nr 10;
21 maja 2014 r. (środa) o godz. 17.00 dla OKW od Nr 11 do Nr 19

OBECNOŚć OBOWIĄZKOWA!
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 13Informacja
Burmistrza Gminy Żukowo
w sprawie dowozu wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

Informuje się, że w dniu 25 maja 2014 r. w godzinach od 700 do 2100 Urząd Gminy w Żukowie zapewnia dowóz wyborców niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych.
W związku z tym wyborcy mogą telefonicznie zgłaszać zapotrzebowanie na dowóz
pod numerem telefonu 58-685-83-24.Informacja

dla Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żukowo utworzonych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Szanowni Państwo,
I posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5 maja 2014 r. odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie nasali konferencyjnej:

8 maja 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 dla OKW od Nr 1 do Nr 10;
9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 17.00 dla OKW od Nr 11 do Nr 19

OBECNOŚć OBOWIĄZKOWA!
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 13Informacja
dla wyborców o sporządzeniu spisów wyborców


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) informuje się wyborców, że zostały sporządzone spisy wyborców.

Od dnia 5maja 2014 r. do 17 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu każdy wyborca może sprawdzić w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie (pok. nr 1) czy został ujęty w spisie wyborców.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 24
 Informacja

dla komitetów wyborczych w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione proszeni są o zgłaszanie kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Żukowo. Druki zgłoszeń można odbierać i wypełnione składać w budynku Urzędu Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52 (pok. 19) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Druki zgłoszeń pobierać można również ze strony internetowej www.bip.zukowo.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby zgłaszającej.

Termin składania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych upływa dnia 2 maja 2014 r. – godz. 15.00.

Prawo do zgłaszania kandydatów na członków OKW w gminie Żukowo przysługuje tylko tym komitetom wyborczym, które zarejestrowały listę kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 1. Do każdej Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Żukowokomitet wyborczy może zgłosić tylko po 1 kandydacie. Kandydatami na członków OKW w gminie Żukowo mogą być wyłącznie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Żukowo.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 58-685 83 13

 

Załączniki

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Data: 2014-03-05 07:46:10 Rozmiar: 536.35k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Data: 2014-03-05 07:47:49 Rozmiar: 193.41k Format: .pdf Pobierz

Wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestracji wyborców

Data: 2014-03-10 11:30:54 Rozmiar: 38.45k Format: .pdf Pobierz

Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Data: 2014-03-10 11:32:42 Rozmiar: 45.23k Format: .pdf Pobierz

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Data: 2014-03-10 11:35:04 Rozmiar: 176.1k Format: .pdf Pobierz

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Data: 2014-03-10 11:36:03 Rozmiar: 218.34k Format: .pdf Pobierz

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Data: 2014-03-10 11:37:29 Rozmiar: 173.33k Format: .pdf Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Data: 2014-03-10 11:38:47 Rozmiar: 722.58k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Data: 2014-03-10 11:39:22 Rozmiar: 863.13k Format: .pdf Pobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Data: 2014-03-10 11:40:00 Rozmiar: 126.61k Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Data: 2014-03-10 11:40:39 Rozmiar: 218.21k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie PKW o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Data: 2014-03-27 11:11:24 Rozmiar: 184.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała PKW z dnia 11.04.2011 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Data: 2014-04-09 13:26:45 Rozmiar: 67.82k Format: .pdf Pobierz

załacznik do Uchwały PKW z dnia 11.04.2011 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych

Data: 2014-04-09 13:27:13 Rozmiar: 109.07k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Data: 2014-04-17 11:51:59 Rozmiar: 1000.48k Format: .pdf Pobierz

wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Data: 2014-04-17 12:01:53 Rozmiar: 65.52k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Data: 2014-04-17 13:16:56 Rozmiar: 56.78k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Data: 2014-04-17 13:39:42 Rozmiar: 37.78k Format: .pdf Pobierz

Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców

Data: 2014-04-17 13:49:42 Rozmiar: 35.97k Format: .pdf Pobierz

Wzór upoważnienia o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Data: 2014-04-17 13:51:00 Rozmiar: 22.78k Format: .pdf Pobierz

Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego

Data: 2014-04-17 15:09:55 Rozmiar: 191.55k Format: .pdf Pobierz

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Data: 2014-05-05 15:45:09 Rozmiar: 80.59k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

Data: 2014-05-07 12:04:32 Rozmiar: 61.13k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składach OKW w gminie Żukowo po ukonstytuowaniu

Data: 2014-05-14 14:35:18 Rozmiar: 329.63k Format: .pdf Pobierz

w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Data: 2014-05-20 11:12:20 Rozmiar: 50.14k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2014-03-05 07:42:54
Czas publikacji: 2014-03-05 07:42:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak