Wybory samorządowe - uzupełniające 

 
 

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żukowie w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 15 marca 2015 r.

Druki dla komitetów wyborczych dotyczące zgłoszenia list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających:

- zał. 1 zgłoszenie listy kandydatów na radnych

- zał. 2 lista poparcia

- zał. 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie

- zał. 4 oświadczenie lustracyjne

- zał. 5 informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

- zał. 6 oświadczenie obywatela UE niebędącego obywatelem polskim

 Informacja dla mężów zaufania
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Skrzeszewie


w dniu 15 marca 2015 r. rozpoczyna pracę w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 13 w Skrzeszewie
o godz. 06.00

 

Załączniki

Obwieszczenie Na podstawie art. 371 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm. ) podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żukowie w okręgu wyborczym Nr 14

Data: 2014-12-22 10:20:45 Rozmiar: 44.28k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie w sprawie okręgu wyborczego

Data: 2014-12-22 13:56:39 Rozmiar: 213.05k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Data: 2014-12-22 14:01:54 Rozmiar: 180.83k Format: .pdf Pobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających.

Data: 2014-12-24 09:49:56 Rozmiar: 287.35k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żukowie w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzonych na dzień 15 marca 2015r.

Data: 2014-12-24 09:50:27 Rozmiar: 294.95k Format: .pdf Pobierz

Wykaz komitetów wyborczych

Data: 2015-01-22 07:33:29 Rozmiar: 118.43k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie

Data: 2015-01-22 07:34:09 Rozmiar: 319.6k Format: .pdf Pobierz

Komunikat MKW w Żukowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie w wyborach uzupełniających

Data: 2015-01-22 13:31:18 Rozmiar: 315.43k Format: .pdf Pobierz

KOMUNIKAT w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie w wyborach uzupełniających

Data: 2015-01-22 13:31:57 Rozmiar: 315.59k Format: .pdf Pobierz

Wzór Zgłoszenia Kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej

Data: 2015-02-03 13:31:54 Rozmiar: 35.11k Format: .pdf Pobierz

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku- terminy zw. z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

Data: 2015-02-05 14:28:13 Rozmiar: 111.41k Format: .pdf Pobierz

Komunikat MKW o losowaniu numerów list.

Data: 2015-02-05 14:28:47 Rozmiar: 203.3k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie obwodu głosowania w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 15 marca 2015 r.

Data: 2015-02-06 12:46:28 Rozmiar: 261.73k Format: .pdf Pobierz

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie o wylosowanych numerach dla list kandydatów dla radnych

Data: 2015-02-10 13:47:37 Rozmiar: 185.1k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie MKW w Żukowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żukowie w wyborach uzupełniających.

Data: 2015-02-13 07:32:37 Rozmiar: 150.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Żukowie w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej.

Data: 2015-02-20 11:25:35 Rozmiar: 270.78k Format: .pdf Pobierz

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Skrzeszewie

Data: 2015-03-05 15:30:38 Rozmiar: 206.11k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Komisarz Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żukowie przeprowadzonych w dniu 15 marca 2015r.

Data: 2015-03-16 15:52:07 Rozmiar: 485.17k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 3237
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2014-12-22 10:14:22
Czas publikacji: 2014-12-22 10:14:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak