Akty prawne 

 
 
Zarządzenie Burmistrza Gminy Żukowo
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Żukowo, jednostkach organizacyjnych Gminy Żukowo, zasad jej koordynacji oraz w sprawie określenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Żukowo
 
Ustawa o finansach publicznych
Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., która wprowadziła m.in. nowe pojęcie "kontroli zarządczej" oraz określiła zadania i obowiązki kierujących jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania.

Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych
Z dniem 11 lutego 2012 r. zmienia się ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, a w niej rozszerzeniu ulega katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych, który zawarto w rozdziale I tejże ustawy. Poniżej zamieszczono ujednolicony tekst rozdziału I z oznaczonymi w nim zmianami w następujący sposób:
  • zmienione brzmienie postanowień - czerwonym kolorem
  • nowe brzmienie postanowień - niebieskim kolorem
  • uchylona treść postanowień - zielonym kolorem
Więcej materiałów metodycznych i opracowań dotyczących kontroli zarządczej można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w zakładce kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych.
 

Załączniki

Wyciąg z ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Data: 2015-05-29 10:13:11 Rozmiar: 414.03k Format: .pdf Pobierz

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

Data: 2015-05-29 10:13:29 Rozmiar: 229.03k Format: .pdf Pobierz

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Data: 2015-05-29 10:13:44 Rozmiar: 530.18k Format: .pdf Pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

Data: 2015-05-29 10:14:59 Rozmiar: 313.05k Format: .pdf Pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

Data: 2015-05-29 10:15:38 Rozmiar: 315.32k Format: .pdf Pobierz

Załącznik do Komunikatu nr 3 Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jsfp

Data: 2015-05-29 10:16:05 Rozmiar: 313.53k Format: .pdf Pobierz

Komunikat nr 3 Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jsfp

Data: 2015-05-29 10:16:20 Rozmiar: 443.75k Format: .pdf Pobierz

Komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

Data: 2015-05-29 10:16:34 Rozmiar: 526.28k Format: .pdf Pobierz

Wyciąg z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczący kontroli zarządczej

Data: 2015-05-29 10:16:48 Rozmiar: 195.55k Format: .pdf Pobierz

Ujednolicony tekst ustawy (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240)

Data: 2015-05-29 10:17:06 Rozmiar: 559.99k Format: .pdf Pobierz

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1241)

Data: 2015-05-29 10:17:18 Rozmiar: 397.41k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie nr 8/2012

Data: 2015-05-29 10:17:33 Rozmiar: 274.27k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 854
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szwarc
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2012-04-16 08:07:32
Czas publikacji: 2012-04-16 08:07:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak