Informacje podstawowe 

 
 
 1. CZYM JEST KONTROLA ZARZĄDCZA?
  System kontroli zarządczej to sposób spojrzenia na organizację, który ma ułatwić zarządzanie nią w uporządkowany sposób.

  Definicja ustawowa

  Kontrolê zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68. 1. ustawy o finansach publicznych).
  1. Kontrola zarządcza jest to większość dotychczasowych działań prowadzonych w ramach zarządzania jednostką - nie jest to zupełnie nowe narzędzie;
  2. Kontrola zarządcza nie koncentruje się na wykonywaniu działań kontrolnych – jest pojęciem o wiele szerszym;
  3. Głównym zadaniem kontroli zarz¹dczej jest wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji;
  4. Kontrola zarządcza nie jest kontrolą w potocznym rozumieniu – ponieważ nie koncentruje się na poszukiwaniu nieprawidłowości i sprawdzaniu zgodności działań z procedurami;
  5. Kontroli zarządczej nie należy utożsamiać z kontrolą finansowó – jest ona pojęciem szerszym. Kontroli zarządczej nie należy utożsamiać z audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną – są one jedynie jednym z elementów kontroli zarządczej.
    
 2. KONTROLA ZARZĄDCZA GMINY ŻUKOWO
  Prowadzona jest na dwóch poziomach
  Pierwszy poziom – prowadzony jest w każdej jednostce organizacyjnej Gminy Żukowo i za jej funkcjonowanie odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej.
  Drugi poziom – prowadzony jest na poziomie Urzędu Gminy Żukowo i za jej prowadzenie odpowiedzialny jest Burmistrz.
   
 3. OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  Burmistrz składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedni na podstawie otrzymanych oświadczeń cząstkowych i opinii.
  Podstawą do złożenia oświadczenia są m.in.:
  • monitoring realizacji celów i zadań,
  • samoocena kontroli zarządczej przeprowadzona z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • proces zarządzania ryzykiem,
  • audyty i kontrole wewnętrzne,
  • audyty i kontrole zewnętrzne,
  • inne źródła informacji.
    
 4. SAMOOCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
  Samoocena kontroli zarządczej, to proces, w którym dokonywana jest ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez pracowników i kierownictwo jednostki. Jest to narzędzie, które w stosunkowo krótkim czasie może dać ogólny obraz funkcjonowania kontroli zarządczej.

  Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych. Wyniki samooceny mogą być jednym ze źródeł wiedzy o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, będących podstawą do podpisania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

  Jedną z metod przeprowadzenia samooceny jest wykorzystanie do tego celu ankiet (kwestionariuszy). Samoocena kontroli zarządczej jest dokonywana wówczas poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania sformułowane w ankietach.

  Korzyści wynikające z przeprowadzenia samooceny:
  • pracownicy jednostki są bezpośrednio angażowani w ocenę ryzyka i mechanizmów kontroli, co może przyczyniać się do stałego doskonalenia systemu kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem;
  • samoocena wskazuje obszary działalności jednostki, które funkcjonują prawidłowo, a które wymagają zmian, aby lepiej i sprawniej funkcjonować;
  • poprawa komunikacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami jednostki;
  • wzmocnienie świadomości odpowiedzialności kierownictwa i pracowników jednostki za funkcjonowanie kontroli zarządczej;
  • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów jednostki przez doskonalenie procedur jak również wymianę dobrych praktyk między poszczególnymi jednostkami i pracownikami – stosowanych nieformalnych procedur, zasad, trybu postępowania.
 

Załączniki

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2011

Data: 2012-04-18 13:00:37 Rozmiar: 106.21k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2012

Data: 2014-04-18 13:08:29 Rozmiar: 60.93k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2013

Data: 2014-04-18 13:09:11 Rozmiar: 59.26k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2014

Data: 2015-05-06 08:51:35 Rozmiar: 80.51k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

Data: 2016-04-14 13:08:40 Rozmiar: 62.58k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2016

Data: 2017-05-22 12:45:50 Rozmiar: 146.7k Format: .pdf Pobierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Gminy Żukowo za rok 2017

Data: 2018-03-12 14:57:13 Rozmiar: 56.39k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1581
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Mirosław Burak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Szwarc
Czas wytworzenia: 2012-04-10 10:51:07
Czas publikacji: 2018-03-12 14:57:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak