Informacja w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczeń usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN 

 
 

Informacja w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczeń usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Urząd Gminy Żukowo udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie "osobami uprawnionymi".

Wnioski w sprawie zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, i SKOGN przyjmowane są wg następujących zasad:
1. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, zwane dalej „osobą zgłaszającą”, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
2. Termin realizacji świadczenia liczy się od dnia po którym nastąpiło zgłoszenie.
3. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.
4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sprawy związanej z realizacją świadczenia.
5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:
1. pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Urząd Gminy Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,
2. osobiście – w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 3 – parter) w Urzędzie Gminy w Żukowie przy ul. Gdańskiej 52,
3. za pomocą faksu – na numer: 58 685-83-00,
4. za pomocą poczty elektronicznej – na adres:bok@zukowo.pl

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi będzie bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 2822
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Żukowie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Szwarc
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burak
Czas wytworzenia: 2012-05-14 14:18:44
Czas publikacji: 2017-06-22 13:42:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak