Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienie pokontrolne ws. kontroli dot. realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w 2017r. z tytułu opłat w ośrodkach wsparcia 2019-03-07 08:36:38
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w sprawie zmian w systemie oświaty P/18/027 2019-02-05 12:07:15
Protokół kontroli nr WIOS-GDA 292/2018 w zakresie art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 1471, 1479) 2018-11-28 13:08:07
Protokół kontroli kompleksowej miasta i gminy Żukowo w Urzędzie Gminy w Żukowie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2018-10-04 10:54:06
Wystąpienie pokontrolne SO-III.431.4.2018.EF Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawdzenie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. 2018-05-09 11:56:45
Odpowiedź na zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym WP.8164.2.2018 2018-02-22 09:22:05
Wystąpienie pokontrolne nr WP.8164.2.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportuu Drogowego 2018-02-22 09:20:18
Protokół z kontroli – Pomorski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – WP.8164.2.2018 2018-01-19 10:40:03
Archiwum Państwowe w Gdańsku 04.421.20.2017 Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 maj 2017 roku w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Żukowie 2017-11-15 07:42:29
Archiwum Państwowe w Gdańsku 04.421.21.2017 Wystąpienie pokontrolne z kontroli archiwalnej przeprowadzonej w dniu 22 maj 2017 roku w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Żukowo 2017-10-03 15:12:00