Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z i Rb-NDS za a III kwartał 2018 r. 2018-10-30 09:46:05
Sprawozdanie RB-NDS za II kwartał 2018 2018-08-16 13:10:46
Sprawozdanie RB-Z za II kwartał 2018 2018-08-16 13:09:30
Sprawozdanie RB-N za II kwartał 2018 2018-08-16 13:08:22
Sprawozdanie RB-28S za II kwartał 2018 2018-08-16 13:07:15
Sprawozdanie RB-27S za II kwartał 2018 2018-08-16 13:05:28
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2017 2018-05-14 09:04:25
Sprawozdania za I kwartał 2018 2018-04-27 14:26:59
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Żukowo w 2017r. 2018-04-03 13:10:32
Sprawozdanie Rb Z kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2017 roku 2018-02-21 12:33:51