Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr sprawy: K-OŚ-7512-20/09opinia projektu decyzji Starosty Kartuskiego w sprawie udzielenia firmie "ZRYW-POL" z Glincza koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego na terenie działki nr 133/34 w m. Glincz 2009-12-23 18:15:02
Nr sprawy: K/OŚ/DŚ/90/2007/2008/2009w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża ,,PRZYJA¬ń” zlokalizowanego na gruntach wsi Przyjaźń w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 83/1 w miejscowości Przyjaźń, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Roman Las Zakład Usług Budowlanych 2009-12-17 22:09:24
Nr sprawy: B-7322-503/09Zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Leźno, popołudniowej stronie drogi krajowej nr 7, w gminie Żukowo. 2009-12-15 23:23:49
Nr sprawy: K-OŚ-6025-19/09opinia projektu decyzji Starosty Kartuskiego określającej warunki rekultywacji po nielegalnie przeprowadzonych pracach ziemnych na części działki nr 239/1 obręb Żukowo-G 2009-12-14 21:05:34
Nr sprawy: K-OŚ-6025-21/09opinia projektu decyzji Starosty Kartuskiego określającej warunki rekultywacji części działki nr 175 obręb Żukowo-G 2009-12-11 21:21:28
Nr sprawy: K-OŚ-76611-59/09dot. wydania opinii przed wydaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i transportu odpadów innych niż niebezpieczne. 2009-12-10 16:55:39
Nr sprawy: K-7625-44/09dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Rozszerzeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa poprzez adaptację istniejącego budynku na hotel dla zwierząt na działce numer 97/7 w miejscowości Glincz”. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest F.H.U. SPEED Jarosław Sarach z siedzibą w miejscowości Żukowo. 2009-12-10 16:46:59
Nr sprawy: K-7625-46/09dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na założeniu ogrodu dydaktycznego na ogólnodostępnej działce numer 576/14, przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie, obręb Skrzeszewo Żukowskie, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Żukowo. 2009-12-02 23:01:13
Nr sprawy: K-OŚ-76611-58/09 dot. zmiany decyzji Burmistrza Gminy Żukowo o sygn. akt K/OŚ/Odp/7661/88/2008/2009 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żukowo. Wnioskodawcą jest „RICHERT” S.C. H. Richert, A. Ellwart, J. Lewandowska z siedziba w Żukowie. 2009-11-30 22:41:43
Nr sprawy: K-OŚ-7512-19/09opinia projektu decyzji Starosty Kartuskiego stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wyłączne prawo wydobywania kruszywa naturalnego dla celów budowlanych i drogowych ze złoża "Glincz" 2009-11-26 22:39:00