Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr sprawy: K-OŚ-6064-15/10 opinia w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego w zakresie ustalonego kierunku rekultywacji działek nr 249/1 i 250/1 położonych w miejscowości Barniewice oraz działek nr 121/3 i 95/4 położonych w miejscowości Tuchom, gm. Żukowo, będących częścią obszaru górniczego „BOROWIEC-POLE A” 2010-12-27 09:52:31
Nr sprawy: K-OŚ-76611-78/10 dot. wydania decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Gminy Żukowo o sygn. akt K/OŚ/Odp/7661/03/2009 z dnia 02.02.2009 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Żukowo. Wnioskodawca Zakład Usług Komunalnych Marian Marszałkowski z siedzibą w Glinczu. 2010-12-16 11:10:17
Nr sprawy: K-OŚ-76611-77/10 dot. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. Wnioskodawca: F.H.U. Krystyna Bużan, 64-320 Buk, ul. Browarna 2. 2010-12-16 08:17:44
Nr sprawy: K-OŚ-76611-76/10 dot. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. Wnioskodawca: Firma „FIONER” Monika Rataj z siedzibą Białe Błota. 2010-12-16 08:14:37
Nr sprawy: K-OŚ-76611-80/10dot. wygaśnięcia decyzji Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. Wnioskodawca Firma Usług Komunalnych „JANPOL” Jacek Jednac z siedzibą w Jankowie. 2010-12-15 07:54:16
Nr sprawy: K-OŚ-76611-34/10decyzja nakazująca usunięcie odpadów z terenu działki nr 650/7 obręb Chwaszczyno, gm. Żukowo 2010-12-10 13:37:54
Nr sprawy: K-OŚ-76611-75/10dot. zmiany decyzji Burmistrza Gminy Żukowo o sygn. akt K-OŚ-76611-31/10 z dnia 19.08.2010 r. dla Firmy MIęDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY Stanisław Jeżewski, 83-330 Żukowo, Borkowo, ul. Nowowiejska 3, NIP 589-000-23-13. 2010-12-09 08:00:38
Nr sprawy: K-7625-36/10dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi samochodów osobowych z częścią socjalno-biurową oraz magazynem części na terenie działki nr 26/17 obręb Borkowo, gmina Żukowo, powiat Kartuzy. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest AUTO-FORUM Dawid Drewa z siedzibą w Żukowie. 2010-12-07 08:40:52
Nr sprawy: K-7625-33/10dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15kV GPZ Rutki wraz ze zjazdem z drogi gminnej, odwodnieniem terenu GPZ wraz z podczyszczaniem wód opadowych, przełożeniem istniejącej kanalizacji deszczowej Ø600 z wykonaniem wlotu do rzeki Raduni, przyłączeniu do sieci wodociągowej oraz odprowadzeniu ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego. Całe przedsięwzięcie zamknie się w granicach działek o numerach ewidencyjnych 174/3, 174/4, 174/8, 174/9, 174/11 i 163/2 obręb Borkowo 003 w miejscowości Rutki, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowaną przez pełnomocnika p. Bronisława Nowak. 2010-12-01 14:01:42
Nr sprawy: K-OŚ-76611-68/10dot. wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo, pochodzące m.in.: ze sprzątania przystanków komunikacji miejskiej. Wnioskodawcą jest Green-Art Acer Piotr Dettlaff, 81-150 Gdynia ul. Żelazna 16A/49 2010-12-01 08:08:32