Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr sprawy: KŚ.6230.24.2011 dot. wydania opinii przed wydaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla HCS Sp. z o. o. – Placówki Serwisowej w Chwaszczynie, 80-209 Chwaszczyno, Nowy Tuchom 10 2011-12-30 14:23:35
Nr sprawy: KŚ.604.3.29.2011decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości - dz. nr 708/5 obręb Chwaszczyno, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 2011-12-29 09:40:48
Nr sprawy: KŚ.6233.107.2011dot. wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. Wnioskodawca P.H.U. TRANS RECYKLING Przemysław Śliwicki z siedzibą w Gdańsku. 2011-12-28 13:04:24
Nr sprawy: KŚ.6234.9.2011opinia w sprawie wydania zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku R14 na terenie obszaru górniczego złoża kruszywa naturalnego "Glincz I" w obrębie działki nr 133/47 w Glinczu, gm. Żukowo 2011-12-27 11:30:51
Nr sprawy: KŚ.6233.103.2011 dot. wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. Wnioskodawca: SPóŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie. 2011-12-27 10:34:58
Nr sprawy: KŚ.6233.102.2011 dot. wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żukowo, przez „A&B DROB” Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie. 2011-12-20 13:05:07
Nr sprawy: KŚ.6232.33.2011 Harmonogram zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, które będą odbywać się cyklicznie w gminie Żukowo, tj. w ostatnie piątki każdego miesiąca 2012 r. 2011-12-20 09:40:23
Nr sprawy: KŚ.6220.29.2011 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącej ubojni drobiu o sektor rozładunku żywca drobiowego z magazynem opakowań do transportu żywca i częścią biurową” na działkach o numerach: 95/3, 95/6 i 932/2 w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest „A&B DROB” Sp. z o. o. z siedzibą w Żukowie. 2011-12-13 13:04:59
Nr sprawy: KŚ.6230.23.2011opinia w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie działki nr 165/15 obręb Banino, gm. Żukowo 2011-12-09 14:18:55
Nr sprawy: KŚ.6233.98.2011 dot. wydania decyzji – zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport do oczyszczalni, od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żukowo. 2011-12-09 07:30:36