Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr sprawy: KŚ.6124.9.2012opinia w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Kartuskiego nr R.6122.16.2012.EM z dnia 25.06.2012 r. określającej warunki rekultywacji części działki nr 276/8 położonej w miejscowości Rębiechowo, w zakresie przesunięcia terminu zakończenia prac rekultywacyjnych do 31.12.2014 r. 2012-12-27 11:41:34
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6523.13.2012uzgodnienie wygaśnięcia koncesji udzielonej Panu Zygmuntowi Myszk, decyzją Wojewody Pomorskiego nr OŚ-IV-7514/370/2000 z dnia 17.02.2000 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ.G.7412-2-35/07/08 z dnia 08.01.2008 r., zmienionej decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ.G.75121-27/10 z dnia 19.08.2010 r., na wydobywanie kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego sposobem odkrywkowym ze złoża „Skrzeszewo II” położonego w części działki nr 320 w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie. 2012-12-14 10:17:06
Nr sprawy: KŚ.6220.29.2012dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich do chowu drobiu łącznie ok. 80 580 szt. brojlerów (322 DJP) na działce numer 126 w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest p. Wacław Bastian. 2012-12-13 13:18:13
Nr sprawy: KŚ.6124.15.2011opinia w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Kartuskiego nr R.6122.4.2011.EM z dnia 19.05.2011 określającej warunki rekultywacji polegającej na urządzeniu drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2012-12-13 13:14:26
Nr sprawy: KŚ.604.1.28.2012 decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie negatywnego oddziaływania na środowisko, spowodowanego zgłaszanym wyciekiem nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego przy budynku mieszkalnym przy ulicy 3-go Maja 11 w Żukowie 2012-12-12 11:42:05
Nr sprawy: KŚR.ŚR.6234.9.2012dot. wydania opinii przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia w zakresie transportu odpadów. 2012-12-11 13:16:03
Nr sprawy: KŚ.6220.28.2012dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali zakładu mechaniki pojazdowej wraz z częścią biurowo-socjalną na działce numer 120/14 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. Inwestorem jest Sabina Szlahs, dla której ustalono pełnomocnika p. Dawida Szlahs. 2012-12-04 08:52:36
Nr sprawy: KŚ.6523.12.2012uzgodnienie wygaśnięcia koncesji nr 1/2010 z dnia 22.02.2010 r. znak sprawy R.MK.7511-1/10, wydanej przez Starostę Kartuskiego, na wyłączne prawo poszukiwania i rozpoznawania złoża kruszywa naturalnego na terenie działki nr 133/47 o powierzchni 1,08 ha, położonej w miejscowości Glincz, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, udzielonej Panu Zbigniewowi Kruszyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „ZRYW-POL” Zbigniew Kruszyński, z siedzibą w miejscowości Glincz, ul. Kościerska 60,  83-330 Żukowo 2012-11-29 14:15:27
Nr sprawy: KŚ.6523.11.2012 uzgodnienie wygaśnięcia koncesji nr 2/2011 z dnia 31.05.2011 r. znak sprawy R.6522.1.1.2011.BO, wydanej przez Starostę Kartuskiego, na wyłączne prawo poszukiwania i rozpoznawania złoża kruszywa naturalnego na terenie działki nr 133/49 o powierzchni 1,2 ha, położonej w miejscowości Glincz, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie, udzielonej Panu Zbigniewowi Kruszyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą „ZRYW-POL” Zbigniew Kruszyński, z siedzibą w miejscowości Glincz, ul. Kościerska 60,  83-330 Żukowo 2012-11-29 13:49:01
Nr sprawy: KŚ.6523.10.2012uzgodnienie wygaśnięcia koncesji nr 2/2010 z dnia 23.04.2010 r. wydanej przez Starostę Kartuskiego na wyłączne prawo poszukiwania i rozpoznawania złoża kruszywa naturalnego na terenie części działek nr 134/27 i 134/28 (po podziale geodezyjnym – część działek nr 134/33, 134/34 i 134/35) udzielonej Panu Gabrielowi Reglińskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GABREX” z siedzibą w miejscowości Niestępowo, ul. Raduńska 66C, 83-331 Przyjaźń 2012-11-29 13:14:31