Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6236.11.2013dot. obowiązku usunięcia odpadów z terenu działki o numerze 1682 w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo. 2013-12-18 10:25:08
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6236.10.2013dot. wydania decyzji nakładającej na p. Gerarda Marszałek obowiązek usunięcia z terenu działek o numerach 203/2 oraz 203/3 w miejscowości Przyjaźń, gmina Żukowo wszystkich odpadów. 2013-12-18 10:22:08
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6572.18.2013opinia w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych mających na celu dalsze poszukiwanie i rozpoznanie złoża piasku „Skrzeszewo Żukowskie IIA” w kat. C1 na terenie działek nr 184/6, 185/17, 185/18, 185/20, 185/28 oraz części działek nr 182, 184/13, 184/14 i 183/2 położonych w miejscowości Skrzeszewo Żukowskie 2013-12-17 11:52:29
Nr sprawy: UN-P.6722.261.2013.MLAOgłoszenie o wszęciu postępowań w sprawie strategicznych ocen odziaływania na środowisko 2013-12-17 09:28:42
Nr sprawy: KŚR-KO.6233.6.9.2013.SMdot.: zmiany decyzji Burmistrza Gminy Żukowo KŚR-KO.6233.6.4. 2013 dnia 05.04.2013r. poprzez dopisanie na stronie 2 pkt. 13 w brzmieniu: ”odpady ciekłe będą wywożone samochodami asenizacyjnymi: MAN o nr rejestracyjnym GKA 65P9, MAN o nr rejestracyjnym GKA 7KW2” 2013-12-05 10:33:51
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6124.8.2013opinia w sprawie rekultywacji po okresie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Glincz V” na terenie działki nr 136/7 obręb Glincz, gm. Żukowo 2013-12-05 09:13:11
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6572.16.2013opinia Projektu robót geologicznych wykonania studni chłonnych w celu odprowadzenia do ziemi wód opadowych z terenu Zakładu produkcyjnego „Alexander” na terenie działki nr 124/4 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie 2013-12-02 13:36:15
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6572.15.2013 opinia Projektu robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 78/33 w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2013-12-02 12:20:04
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6220.40.2013dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji procesu uzupełniania powłok lakierniczych. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach: 51/1; 51/2; 51/3; 51/4 w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Danfoss Poland Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, dla którego wskazano pełnomocnika p. Urszulę Zaroń. 2013-11-18 11:20:11
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6220.41.2013dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Pępowo, gmina Żukowo (planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach o numerach: 114/23, 114/22, 114/7, 115, 165, 156 (przepompownia ścieków), 111 w miejscowości Pępowo gmina Żukowo). Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest p. Ryszard Biedrzycki. 2013-11-14 12:54:16