Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6236.54.2015.MLF POSTANOWIENIE O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA 2017-09-04 08:17:17
ŚR.6236.22.2015 2017-07-05 12:10:38
Nr sprawy: ŚR.6220.13.2015dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Tuchom” realizowanego na terenie działek o numerach: 117 i 118 w miejscowości Tuchom, gmina Żukowo. 2016-11-17 12:42:08
KŚR-ŚR.6131.47.2015.CR Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działek nr 243/27 oraz 243/28 położonych w m. Borkowo. 2016-05-13 11:12:58
KŚR-ŚR.6131.46.2015.CR Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki o nr ew. gr. 243/19 położonej w miejscowości Borkowo, gmina Żukowo 2016-05-13 11:08:31
KŚR-ŚR.6131.50.2015.CR Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki o nr ew. gr. 243/17 położonej w miejscowości Borkowo, gmina Żukowo 2016-05-13 11:04:31
Nr sprawy: KŚR-ŚR.6220.8.2015dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki numer 24/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo. 2016-04-21 13:12:50
ŚR.6131.323.2015 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki o nr ew. gr. 209/1 położonej w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo 2016-04-20 08:11:53
ŚR.6131.479.2015 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu działki o nr ew. gr. 333 położonej w miejscowości Skrzeszewo 2016-04-13 12:54:51
ŚR.6220.24.2015.MLF w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na modernizacji małej instalacji odnawialnego źródła energii – małej elektrowni wodnej w miejscowości Żukowo, na rzece Raduni w km 47 + 600. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach; 823/6; 826/1; 825; 835; 824/2; 827 obręb Żukowo M. 2016-04-08 13:41:26