Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu działki nr 898/1 położonej w m. Żukowo 2017-02-21 14:44:05
ŚR.6236.22.2015.MLF 2017-01-05 14:51:24
ŚR.6220.56.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mieszanek betonowych o wydajności 200-230 t/dobę, przy ul. Banińskiej w miejscowości Tuchom, na działce numer 71/2 obręb Tuchom, gmina Żukowo. 2017-01-04 12:37:37
OBWIESZCZENIE RDOŚ W GDAŃSKU O SYGN AKT RDOŚ-GD-WOO.4210.26.2015.ASP.IBA.18 2017-01-03 16:08:51
ŚR.6524.4.2016.MLK Postanowienie w sprawie opinii Planu ruchu odkrywkowego 2016-11-29 13:38:45
DOTYCZY ZMIANY DECYZJI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO 2016-11-28 15:53:50
ŚR.6236.59.2015.AB postanowienie dotyczące zwłoki w załatwieniu sprawy 2016-11-28 12:09:41
ŚR.6572.18.2016.MLK postanowienie w sprawie opinii projektu robót geologicznych 2016-11-28 08:36:24
ŚR.6236.79.2015.AB postanowienie o podjęciu postępowania 2016-11-18 11:27:51
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żukowo - edycja 2016 - sprawozdanie z realizacji zadania 2016-11-09 08:46:48