Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wniosek na wycinkę drzew z terenu działek nr 47/2, 43/7 położonych w m. Chwaszczyno. 2017-02-22 11:35:21
Decyzja uchylająca decyzje nr ŚR.6131.62.2016.CR z dnia 15.06.2016 r. 2017-02-22 08:35:44
Decyzja zmieniająca pkt. 3 decyzji nr ŚR.6131.99.2016.CR z dnia 16.11.2016 r. 2017-02-22 08:12:44
Decyzja uchylająca decyzje Burmistrza gminy Żukowo nr ŚR.6131.333.2016.CR z dnia 28.10.2016 r. 2017-02-21 14:53:09
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzew z terenu działki nr 898/1 położonej w m. Żukowo 2017-02-21 14:44:05
ŚR.6236.22.2015.MLF 2017-01-05 14:51:24
ŚR.6220.56.2016.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni mieszanek betonowych o wydajności 200-230 t/dobę, przy ul. Banińskiej w miejscowości Tuchom, na działce numer 71/2 obręb Tuchom, gmina Żukowo. 2017-01-04 12:37:37
OBWIESZCZENIE RDOŚ W GDAŃSKU O SYGN AKT RDOŚ-GD-WOO.4210.26.2015.ASP.IBA.18 2017-01-03 16:08:51
ŚR.6524.4.2016.MLK Postanowienie w sprawie opinii Planu ruchu odkrywkowego 2016-11-29 13:38:45
DOTYCZY ZMIANY DECYZJI NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWO 2016-11-28 15:53:50