Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.170.2017.IBA.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino, gmina Żukowo. 2018-01-12 11:16:15
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z terenu działki nr 121/14 położonej w m. Miszewko 2018-01-05 13:10:27
sprawozdanie z usuwania azbestu za rok 2017 2017-11-10 07:52:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 541/13 położonej w m. Chwaszczyno. 2017-08-17 12:21:12
obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.89.2017.ES.3 2017-07-25 12:59:27
ŚR.624.2.4.2017.MLK 2017-06-01 15:01:50
Decyzja na usunięcie drzew z terenu działki nr 64/2 położonej w miejscowości Banino. 2017-04-10 11:13:30
Postanowienie o zaopiniowaniu wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego nr 116 Otomin 2017-03-20 09:40:28
Postanowienie o zaopiniowaniu wniosku o wydzierżawienie obwodu łowieckiego nt 70 Chwaszczyno 2017-03-20 09:22:04
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie uchylenia decyzji Burmistrza gminy Żukowo nr ŚR.6131.149.2016.CR z dnia 07.07.2016. 2017-03-20 09:12:17