Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6220.25.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy na terenie działek o numerach: 3006; 3007; 3008; 3009; 3010/6 obręb Leźno, gmina Żukowo. 2018-08-21 11:18:23
ZAWIADOMIENIE RDOŚ-GD-WOO-4207.8.2018.MBC/AJ.6. BUDOWA DROGI WARZNO-KARCZEMKI, CZĘŚĆ II 2018-06-29 13:35:33
Decyzja uchylająca pkt. 4 decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr ŚR.6131.257.2016.CR z dnia 31.05.2016 r. 2018-06-14 11:42:30
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z gatunku wierzba płacząca z pasa drogi krajowej nr 20, działka nr 148/2 obręb Tuchom. 2018-02-05 10:20:16
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.170.2017.IBA.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino, gmina Żukowo. 2018-01-12 11:16:15
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z terenu działki nr 121/14 położonej w m. Miszewko 2018-01-05 13:10:27
sprawozdanie z usuwania azbestu za rok 2017 2017-11-10 07:52:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 541/13 położonej w m. Chwaszczyno. 2017-08-17 12:21:12
obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.89.2017.ES.3 2017-07-25 12:59:27
ŚR.624.2.4.2017.MLK 2017-06-01 15:01:50