Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ŚR.6220.4.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo-rozwojowego STESAR” w miejscowości Miszewko, przy ul. Gdyńskiej, na działce numer 108/4 i 108/6 obręb Miszewko. 2019-03-18 08:50:47
Wniosek o utrzymanie psa rasy agresywnej (Dog Argentyński), Pępowo ul. Imbirowa 18 2019-03-08 12:50:15
ŚR.6220.3.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Przyjaźń II” w kat. „C1” na terenie działki numer 82/31 obręb Przyjaźń, gmina Żukowo, powiat Kartuski, województwo pomorskie. 2019-02-04 12:59:21
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku DROŚ-E.721.5.2019 2019-02-01 07:47:02
ZAWIADOMIENIE RDOS-GD-WOO.4202.1.2017.AT.39 2019-01-11 12:38:54
ŚR.6220.1.2019.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego „Glincz VI” w kat. „C1” wymagane na potrzeby uzyskania koncesji górniczej, realizowanego na terenie działek o numerach: 133/34, 133/40, 133/51, 134/27 (część) obręb ewidencyjny Glincz, gmina Żukowo, powiat kartuski, województwo pomorskie. 2019-01-10 12:17:49
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU RDOŚ-GD-WOO.4202.1.2017.MBC.AT.36 BUDOWA WPROWADZENIA LINII 400 KV ŻARNOWIEC - GDAŃSK BŁONIA DO STACJI GDŃSK PRZYJAŹŃ 2018-12-10 15:36:31
ŚR.6140.61.2018 Decyzja zezwalająca na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-11-16 13:36:04
ŚR.6140.61.2018 Wniosek na wydanie decyzji zezwalajacej na utrzymanie psa rasy TOSA INU 2018-10-24 14:37:40
ŚR.6220.34.2017.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego - stacji diagnostycznej, warsztatu samochodowego, lakierni samochodowej, myjni samochodowej samoobsługowej na terenie działki numer 68/15 w miejscowości Miszewko, gmina Żukowo. 2018-10-12 11:26:39
ŚR.6220.25.2018.MLF Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbudy na terenie działek o numerach: 3006; 3007; 3008; 3009; 3010/6 obręb Leźno, gmina Żukowo. 2018-08-21 11:18:23
ZAWIADOMIENIE RDOŚ-GD-WOO-4207.8.2018.MBC/AJ.6. BUDOWA DROGI WARZNO-KARCZEMKI, CZĘŚĆ II 2018-06-29 13:35:33
Decyzja uchylająca pkt. 4 decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr ŚR.6131.257.2016.CR z dnia 31.05.2016 r. 2018-06-14 11:42:30
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z gatunku wierzba płacząca z pasa drogi krajowej nr 20, działka nr 148/2 obręb Tuchom. 2018-02-05 10:20:16
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.170.2017.IBA.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Miszewko, Miszewo, Dąbrowa i Banino, gmina Żukowo. 2018-01-12 11:16:15
Decyzja zezwalająca na usuniecie drzewa z terenu działki nr 121/14 położonej w m. Miszewko 2018-01-05 13:10:27
sprawozdanie z usuwania azbestu za rok 2017 2017-11-10 07:52:27
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce nr 541/13 położonej w m. Chwaszczyno. 2017-08-17 12:21:12
obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4207.89.2017.ES.3 2017-07-25 12:59:27
ŚR.624.2.4.2017.MLK 2017-06-01 15:01:50