Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie: 125/2010w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-22 09:45:24
Zarządzenie: 117/2010w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert mającego na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2011 roku. 2010-12-03 08:53:56
Zarządzenie: 110/2010w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2010-11-16 11:28:50
Zarządzenie: 110/2010w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2010-11-15 14:52:04
Zarządzenie: 100/2010w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie do poniesionych w 2011 roku kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest, pochodzących z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Żukowo, będących własnością osób fizycznych 2010-10-18 11:17:07
Zarządzenie: 80/2010w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przyjaźni. 2010-07-29 10:03:32
Zarządzenie: 78/2010w sprawie ograniczenia używania wody do podlewania ogródków, terenów zielonych i nawadniania gruntów z gminnej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Żukowo. 2010-07-15 08:35:40
Zarządzenie: 26/2010w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy Żukowo nr 55/2007 z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Żukowie 2010-07-08 14:38:48
Zarządzenie: 64/2010w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 2010-06-30 12:31:02
Zarządzenie: 59/2010w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Żukowo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 2010-06-17 10:54:37